Kuwentong School at Home

Kuwentong School at Home Videos

Watch the story of Teacher Rhea Alo from Northern Samar

Watch the story of Teacher Joana Nario, Mommy Monica and Manuel

Watch the story of Teacher Babylyn Limbo, Mommy Jhena and Nicci

Anong Kuwentong School at Home mo?

Kahit may pandemya, patuloy pa rin ang Knowledge Channel sa pagbibigay ng suporta sa ating mga guro, magulang, at mag-aaral. Sa pamamagitan ng School at Home, may oportunidad na matuto kahit saan at kahit kailan sa pamamagitan ng TV at internet. 

Ngayong National Teacher’s Month, tampok ng Kuwentong School at Home ang mga karanasan ng ating mga guro at kung paano nilang napapagpatuloy ang  pagbibigay ng suporta sa mga magulang at bata gamit ang Knowledge Channel video lessons at livestreams.

Patuloy ang aming pagtanggap ng mga kuwento! Maari ninyo itong ibahagi sa aming Facebook Page na @knowledgechannel at maari din kayong magemail sa marketing@knowledgechannel.org.

Knowledge Channel Foundation accepts donations for our teachers in need of multimedia learning resources and teacher training. Below are packages that you can give to support our teachers this National Teacher’s Month. 

Or give any amount by clicking the DONATE button on the upper right portion of this page.