Kindergarten

Kindergarten

Kidergarten | Identifying letters, number, or words  | ATBP
First Quarter | Week 6 Kidergarten | ATBP Topic: Identifying letters, number, or words Learning [...]
5 views
Kindergarten | Nasasabi ang mga pangangailangan | Kwentoons
First Quarter | Week 2 Kindergarten | Kwentoons Topic: Nasasabi ang mga pangangailangan [...]
68 views
Kindergarten | Nakasusunod sa mga tuntunin | Kwentoons
First Quarter | Week 2 Kindergarten | Kwentoons Topic: Nakasusunod sa mga tuntunin Learning [...]
50 views
Kindergarten | Identifying letters, number, or words | ATBP
First Quarter | Week 5 Kindergarten | ATBP Topic: Identifying letters, number, or words [...]
56 views
Kindergarten | Taking care of one’s body | ATBP
First Quarter | Week 1 Kindergarten | ATBP Topic:  Taking care of one's body Learning [...]
65 views
Kindergarten | Nakikilala ang pangunahing emosyon | Kwentoons
First Quarter | Week 7 | Kindergarten | Kwentoons Topic: Nakikilala ang mga pangunahing emosyon [...]
127 views
Kindergarten | Ways to care for one’s body | ATBP
First Quarter | Week 5 Kindergarten | ATBP Topic: Ways to care for one's body Learning [...]
21 views
Kindergarten | Alamat ng Buwaya | Kuwento ni Kuya Jun
First Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 Kindergarten | Kuwento ni Kuya Jun [...]
30 views
Kindergarten | Basic Needs and Way To Take Care of the Body | ATBP
First Quarter | Week 1 | Week 4 Kindergarten | ATBP Topic: Sino at Ano ang Pilipino Learning [...]
249 views
Kindergarten | Si Monica Dalos Dalos | Kuwentong Pambata
First Quarter | Week 3  Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Si Monica Dalos Dalos Learning [...]
59 views
Kindergarten | Identify the Letter, Number, or Word | ATBP
First Quarter | Week 3 Kindergarten | ATBP Topic: Identify the Letter, Number, or Word Learning [...]
90 views
Kindergarten | Nakikilala ang Sarili | Mga Kuwento ni Kuya Jun
First Quarter | Week 1 | Week 5 | Week 6 Kindergarten | Mga Kuwento ni Kuya Jun Topic: [...]
285 views

Page 2 of 3