Kindergarten 2nd Qtr

Kindergarten 2nd Quarter

Extracurricular | Pilot | G Diaries
Second Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 6 Third Quarter | Week 1 Extracurricular | G Diaries [...]
6 views
Grade 5 Science | Human Reproductive System | Sineskwela
Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Human Reproductive System [...]
9 views
Grade 6 Science | Human Reproductive | Sineskwela
Second Quarter | Week 2 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Human Reproductive Learning [...]
3 views
Grade 10 Science | Convex lenses | Khan Academy
Second Quarter | Week 5 Grade 10 Science | Khan Academy Topic: Convex lenses Learning [...]
14 views
Grade 10 Science | Concave lenses | Khan Academy
Second Quarter | Week 5 Grade 10 Science | Khan Academy Topic: Concave lenses Learning [...]
12 views
Grade 10 English | Journal Writing | Gab To Go
Second Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 5 | Week 7 Grade 10 English | Gab To Go Topic: Journal [...]
40 views
Grade 9 Araling Panlipunan | Pamamaraan ng Ekonomiya at Pagkonsumo | Ekonomiks
Second Quarter | Week 1 Grade 9 Araling Panlipunan | Ekonomiks Topic: Pamamaraan ng Ekonomiya [...]
99 views
Grade 9 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
Second Quarter | Week 1 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome [...]
19 views
Grade 5 Math | Rounding of Decimals | Solved
Second Quarter | Week 1 Grade 5 Math  | Solved Topic: Decimals in Thousandths Places Learning [...]
48 views
Grade 1 Araling Panlipunan | Paggalang sa Nakakatanda | ATBP
Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 1 Araling Panlipunan | ATBP Topic: Paggalang sa [...]
36 views
Kindergarten | Pagmamahal sa Pamilya | ATBP
Second Quarter | Week 1 Kindergarten | ATBP Topic: Pagmamahal sa Pamilya Learning [...]
38 views
Grade 1 English | Present Tense | Epol Apple
Second Quarter | Week 1 | Week 6 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Present Tense Learning [...]
42 views

Page 44 of 69