Kindergarten 2nd Qtr

Kindergarten 2nd Quarter

Grade 1 AP | Pagsunod sa utos ng magulang | ATBP
Second Quarter | Week 6 Grade 1 AP | ATBP Topic: Pagsunod sa utos ng magulang Learning [...]
40 views
Grade 1 Filipino | Mga Salitang Kilos sa Kuwento | Wikaharian
Second Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Mga Salitang Kilos sa Kuwento [...]
42 views
ALS | Kalinisang Pansarili at Pangkapaligiran | Ibang Klase
Second Quarter | Week 6 ALS | Ibang Klase Topic: Kalinisang Pansarili at Pangkapaligiran [...]
15 views
ALS | Unang Kostumer | Nesgosyo Ko Asenso Ko
Second Quarter | Week 6 ALS | Nesgosyo Ko Asenso Ko Topic: Unang Kostumer Learning Competency:
21 views
Grade 4 Math | Subtraction of Mixed Numbers with Dissimilar Fractions with Regrouping | Solved
Second Quarter | Week 5 Grade 4 Math | Solved Topic: Subtraction of Mixed Numbers with [...]
36 views
Kindergarten | Different Kinds of Weather | ATBP
Second Quarter | Week 5 Kindergarten | ATBP Topic: Different Kinds of Weather Learning [...]
10 views
Grade 1 Filipino | Muling Pagbasa ng Kuwento: Si Nina sa Bayan ng Daldalina | Wikaharian
Second Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Muling Pagbasa ng Kuwento: Si Nina [...]
66 views
Extracurricular | Volleyball | Basta Sports
Second Quarter | Week 5 Extracurricular | Basta Sports Topic: Volleyball Learning Competency:
7 views
Extracurricular | Sugar | Why Not?
Second Quarter | Week 5 Extracurricular | Why Not? Topic: Sugar Learning Competency:
12 views
Grade 9 AP | Career And Financial Planning | Estudyantipid
Second Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 9 AP | Estudyantipid Topic: Career And Financial [...]
4 views
Grade 7 Filipino | KARANIWAN AT DI-KARANIWANG AYOS NG PANGUNGUSAP | Alikabuk
Second Quarter | Week 5 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic:  KARANIWAN AT DI-KARANIWANG AYOS NG [...]
48 views
Grade 5 Math | Multiplying Decimlas Mentality By 10, 100, and 1000 | Solved
Second Quarter | Week 5 Grade 5 Math | Solved Topic: Multiplying Decimlas Mentality By 10, 100, [...]
42 views

Page 40 of 69