Kindergarten 2nd Qtr

Kindergarten 2nd Quarter

Grade 3 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Arroz Caldo ni Lolo Waldo | Wikaharian
Second Quarter | Week 3 Grade 3 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbasa sa Kuwento: Arroz Caldo ni [...]
5 views
Grade 2 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Isahan, Dalawahan, at Maramihan | Wikaharian
Second Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbasa sa Kuwento: Isahan, [...]
1 views
Grade 1 Filipino | Pagtataya | Wikaharian
Second Quarter | Week 7 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagtataya Learning [...]
3 views
Grade 1 English | Different Garments | Epol Apple
Second Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Different Garments Learning [...]
7 views
Parent-Teacher Activity Time | Mga mag-aaral na may kapansanan: Pagpapabuti ng pagsunod sa pinagkasunduan | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela Topic: Mga mag-aaral na [...]
6 views
Parent-Teacher Activity Time | Pag-aalaga sa Sarili: Gabay para sa mga guro | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela Topic: Pag-aalaga sa [...]
4 views
Parent-Teacher Activity Time | Paano gamitin ang paglalaro sa pag-aaral ng mga leaners with disabilities | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela Topic: Paano gamitin ang [...]
2 views
Parent-Teacher Activity Time | Ang Pagiging Katuwang sa Pagbabasa sa Elementarya | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela Topic: Ang Pagiging [...]
2 views
Extracurricular | Larong Pilipino Part 1 | Basta Sports
Second Quarter | Week 4 Extracurricular | Basta Sports Topic: Learning Competency:
2 views
Kindergarten | Recycling | ATPB
Second Quarter | Week 4 kindergarten | ATPB Topic: Recycling Learning Competency: Talk about [...]
1 views
Grade 6 Science | Grouping Animals | Sine’skwela
Second Quarter | Week 4 Grade 6 Science | Sine'skwela Topic: Grouping Animals Learning [...]
7 views
Kindergarten | Pagtulong sa Kapwa | ATBP
Second Quarter | Week 4 Kindergarten | Kindergarten Topic: Climate and Forest Learning [...]
1 views

Page 2 of 47