Kindergarten

Kindergarten

Kindergarten | Pagiging Makabayan | ATBP
Second Quarter | Week 2 Kindergarten | ATBP Topic: Pagiging Makabayan Learning Competency: Tell [...]
2 views
Kindergarten | Recycling | ATPB
Second Quarter | Week 4 kindergarten | ATPB Topic: Recycling Learning Competency: Talk about [...]
1 views
Kindergarten | Pagtulong sa Kapwa | ATBP
Second Quarter | Week 4 Kindergarten | Kindergarten Topic: Climate and Forest Learning [...]
1 views
Kindergarten | Pagiging Responsible | ATBP
Second Quarter | Week 3 Kindergarten | ATBP Topic: Pagiging Responsible Learning [...]
8 views
Kindergarten | Nang Magkakulay ang Nayon | Kuwentong Pambata
Second Quarter | Week 3 Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Family and People in the [...]
9 views
Kindergarten | Quantity of a Set | ATBP
Second Quarter | Week 2 | Week 6 Kindergarten | ATBP Topic: Quantity of a Set Learning [...]
3 views
Kindergarten | Talking about Likes/Dislikes | Mga Kuwento ni Kuya Jun
Second Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 6 Kindergarten | Mga Kuwento ni Kuya Jun Topic: Talking [...]
14 views
Kindergarten | Naming Places and Things | Mga Kuwento ni Kuya Jun
Second Quarter | Week 7 Kindergarten | Mga Kuwento ni Kuya Jun Topic: Naming Places and Thing [...]
18 views
ATBP | Paggalang sa mga Nakakatanda | ATBP
Second Quarter | Week 2 Kindergarten | ATBP Topic: Paggalang sa mga Nakakatanda Learning [...]
8 views
Kindergarten | Identifying what to wear | Kuwentong Pambata
Second Quarter | Week 2 | Week 7 Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Asul na Araw Learning [...]
10 views
Kindergarten | The Happy Ant Hill | Kwentoons
Second Quarter | Week 2 | Week 6 Kindergarten | Kwentoons Topic: The Happy Ant Hill Learning [...]
9 views
Kindergarten | Natutukoy na may pamilya ang bawat isa | Kuwentong Pambata
Second Quarter | Week 2 | Week 6 Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Natutukoy na may [...]
18 views
1235

Page 1 of 5