Grade 2 Filipino | Pakikilahok sa mga Kapulungan | Alikabuk

Grade 2 Filipino | Pakikilahok sa mga Kapulungan | Alikabuk

First Quarter | Week 1 | Week 4
Grade 2 Filipino | Alikabuk
Topic: Pakikilahok sa mga kapulungan
Learning Competency: Nagagamit ang magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon (pagbati,paghingi ng pahintulot,pagtatanong ng lokasyon ng lugar; pakikipag-usap sa matatanda; pagtanggap ng paumanhin; pagtanggap ng tawag sa telepono; pagbibigay ng reaksyon o komento. (F2WG-Ia-1; F2WG-IIa-1; F2WG-IIIa-g-1; F2WG-IIIa-g-1; F2WG-IVa-c-1; F2WG-IVe-1)

You may also like

Grade 9 Science | Factoring in Mendel and Human Genetics | K-Hub
First Quarter | Week 4 Grade 9 Science | K-Hub Topic: Factoring in Mendel and Human Genetics [...]
10 views
Grade 9 English | Poetry as self-expression | Karen’s World
First Quarter | Week 4 Grade 9 English | Karen's World Topic: Poetry as self-expression [...]
6 views
Grade 5 AP | Ang Mga Katutubo | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 4 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Ang Mga Katutubo Learning Competency: [...]
5 views
Grade 5 English | Filling out forms | Karen’s World
First Quarter | Week 4 Grade 5 English | Karen's World Topic: Filling out forms Learning [...]
4 views
Grade 10 Science | Taal Volcano | Sine’skwela
First Quarter | Week 4 Grade 10 Science | Sine'skwela Topic: Taal Volcano Learning Competency: [...]
5 views
Grade 10 AP | Protection of the Environment | Agos
First Quarter | Week 4 Grade 10 AP | Agos Topic: Protection of the Environment Learning [...]
2 views
Grade 10 Filipino | Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon | Alikabuk
First Quarter | Week 4 Grade 10 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon [...]
4 views
Grade 6 Math | Division of Fractions: Whole Numbers by Fractions | Solved
First Quarter | Week 4 Grade 6 Math | Solved Topic: Division of Fractions: Whole Numbers by [...]
2 views
Grade 6 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng [...]
0 views
Grade 4 Science | Physical Properties of Matter | Sine’skwela
First Quarter | Week 4 Grade 4 Science | Sine'skwela Topic: Physical Properties of Matter [...]
2 views
Grade 4 AP | Saan Matatagpuan Ang Pilipinas | Pamana
First Quarter | Week 4 Grade 4 AP | Pamana Topic: Saan Matatagpuan Ang Pilipinas Learning [...]
2 views
Grade 4 Math | UNDERSTANDING DIVISION | MathDali
First Quarter | Week 4 Grade 4 Math | MathDali Topic: UNDERSTANDING DIVISION Learning [...]
1 views
12336

Page 1 of 36

Leave a Reply