Grade 4 AP | Saan Matatagpuan ang Pilipinas | Pamana

Grade 4 AP | Saan Matatagpuan ang Pilipinas | Pamana

First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 4 

Grade 4 Araling Panlipunan | Pamana

Topic: Saan matatagpuan ang Pilipinas

Learning Competency: Natatalakay ang konsepto ng bansa

 

You may also like

Grade 4 AP | Liwanag sa Kinabukasan | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Araling Panlipunan | Ibang Klase Topic: Liwanag sa Kinabukasan [...]
34 views
Grade 4 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong Pantulong [...]
34 views
Grade 4 Science | Uses of Heat and Energy | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Uses of Heat and Energy Learning [...]
20 views
Kindergarten | Pagtangap ng Pagkatalo | ATBP
First Quarter | Week 1 Kindergarten | ATBP Topic: Pagtangap ng Pagkatalo Learning Competency: [...]
32 views
Grade 4 | Simula ng Pangarap | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 | Ibang Klase Topic: Sino Ako Learning Competency: Nasusuri ang [...]
10 views
Grade 4 English | Introduction to Journal Writing | Gab to Go
First Quarter | Week 7 Grade 4 English | Gab to Go Topic: Introduction Journal Writing Learning [...]
17 views
Grade 4 Science | Eclipse and Solar System | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 6 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Eclipse and Solar System Learning [...]
9 views
Grade 4 English | Research | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 6 Grade 4 English | Gab To Go Topic: Research Learning Competency: Write [...]
12 views
Grade 4 AP | Waste Segregation | Payong K-lusugan
Fourth Quarter | Week 6 Grade 4 AP | Payong K-lusugan Topic: Waste Segregation Learning [...]
19 views
Grade 4 AP | Safety with Animals and Responsible Pet Ownership | Payong K-lusugan
Fourth Quarter | Week 6 Grade 4 AP | Payong K-lusugan Topic: Safety with Animals and [...]
6 views
Grade 9 Math | Conic Section: Parabola | Numberbender
First Quarter | Week 5 Grade 9 Math | Numberbender Topic:  Conic Section: Parabola Learning [...]
12 views
Grade 4 Science | Climate and Forests | Puno ng Buhay
Fourth Quarter | Week 5 Grade 4 Science| Puno ng Buhay Topic: Climate and Forests Learning [...]
4 views
12395

Page 1 of 95

Leave a Reply