ALS | Pera Primera | Negosyo Ko, Asenso Ko

ALS | Pera Primera | Negosyo Ko, Asenso Ko

First Quarter | Week 2

ALS |  | Negosyo Ko, Asenso Ko

Topic: Pera Primera

Learning Competency:

177 views

You may also like

Grade 2 Math | Money | MathTinik
First Quarter | Week 3 | Second Quarter | Week 3 Grade 2 Math | MathTinik Topic: Money Learning [...]
10 views
Grade 4 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Paggawa ng lagom o buod Learning [...]
22 views
Grade 1 English | How to say what she/he wants to eat | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: How to say what she/he wants to eat [...]
15 views
ALS | Episode 16 | Kumikitang Kabuhayan
Third Quarter | Week 2 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 16 Learning Competency:
13 views
ALS | Frito King | My Puhunan
Third Quarter | Week ALS | My Puhunan Topic: Frito King Learning Competency:
7 views
ALS | Tropang Swak Part 2 | Kada Tropa
Third Quarter | Week 4 ALS | Kada Tropa Topic: Tropang Swak Part 2 Learning Competency:
3 views
ALS | Omart | Negosyo Ko Asenso Ko
Third Quarter | Week 4 ALS | Negosyo Ko Asenmso Ko Topic: Omart Learning Competency:
7 views
ALS | Ako’y Pilipino! Ipinagmamalaki Ko | Ibang Klase
Third Quarter | Week 4 ALS | Ibang Klase Topic: Ako'y Pilipino! Ipinagmamalaki Ko Learning [...]
6 views
ALS | Unang Kostumer | Nesgosyo Ko Asenso Ko
Third Quarter | Week 3| Week 6 ALS | Nesgosyo Ko Asenso Ko Topic: Unang Kostumer Learning Competency:
25 views
ALS | Episode 15 | Kumikitang Kabuhayan
Third Quarter | Week 1 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 15 Learning Competency:
10 views
ALS | Episode 17 | Kumikitang Kabuhayan
Third Quarter | Week 3 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 17 Learning Competency: 
5 views
ALS | Tropang Swak (Part 1) | Kada Tropa
Third Quarter | Week 3 ALS | Kada Tropa Topic: Tropang Swak Part 1 Learning Competency:
4 views

Page 3 of 80

Leave a Reply