Parent-Teacher Activity Time | Paano gumawa ng Video Lesson | Bayan E-Skwela

Parent-Teacher Activity Time | Paano gumawa ng Video Lesson | Bayan E-Skwela

Second Quarter | Week 4
Third Quarter | Week 2

Parent-Teacher Activity Time Bayan E-Skwela

Topic: 
Paano gumawa ng Video Lesson

Learning Competency:

You may also like

Grade 7 English | Phillipine Coral Reefs | Glimpses
Third Quarter | Week 7 Grade 7 English | Glimpses Topic: Phillipine Coral Reefs Learning [...]
5 views
Grade 2 Filipino | Paglahok Sa Mga Kapulungang Pampaaralan, Pampurok At Pansimbahan | Alikabuk
Third Quarter | Week 7 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Paglahok Sa Mga Kapulungang [...]
7 views
ALS | Tropang Japorms | Kada Tropa
Third Quarter | Week 7 ALS | Kada Tropa Topic: Tropang Japorms Learning Competency:
3 views
Grade 10 Science | Biodiversity and Habitat | Constel
Third Quarter | Week 7 Grade 10 Science | Constel Topic: Biodiversity and Habitat Learning [...]
9 views
Grade 10 AP | Boses ng Bureau: Laban, Kababaihan | Peliculab
Third Quarter | Week 7 Grade 10 AP | Peliculab Topic: Boses ng Bureau: Laban, Kababaihan [...]
14 views
Grade 10 English | Literary Theory: New Criticism | In-Service On Air
Third Quarter | Week 7 Grade 10 English | In-Service On Air Topic: Literary Theory: New [...]
5 views
Grade 8 Science | The Periodic Table of Elements | Constel
Third Quarter | Week 7 Grade 8 Science | Constel Topic: The Periodic Table of Elements Learning [...]
5 views
Grade 8 English | Writing Effective Paragraphs | Constel
Third Quarter | Week 7 Grade 8 English | Constel Topic: Writing Effective Paragraphs Learning [...]
8 views
Grade 6 Science | Writing Poetry | Constel
Third Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Constel Topic: Writing Poetry Learning [...]
9 views
Grade 2 AP | Paggamit ng Sariling Kakayahan Para Sa Pagpapaunlad ng Pamumuhay | Pamana
Third Quarter | Week 7 Grade 2 AP | Pamana Topic: Paggamit ng Sariling Kakayahan Para Sa [...]
6 views
Grade 4 AP | Ang Philippine Bill of Rights ng 1987 Philippine Constitution | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 7 Grade 4 AP | Ser Ian's Class Topic: Ang Philippine Bill of Rights ng [...]
4 views
Grade 4 AP | Uri ng Pamahalaan | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 7 Grade 4 AP | Ser Ian's Class Topic: Uri ng Pamahalaan Learning [...]
6 views

Page 3 of 138