Parent-Teacher Activity Time | Paano gumawa ng Video Lesson | Bayan E-Skwela

Parent-Teacher Activity Time | Paano gumawa ng Video Lesson | Bayan E-Skwela

Second Quarter | Week 4
Third Quarter | Week 2

Parent-Teacher Activity Time Bayan E-Skwela

Topic: 
Paano gumawa ng Video Lesson

Learning Competency:

You may also like

Grade 2 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga Ideya | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 6 Second Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
538 views
Grade 4 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga ideya | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 8 Second Quarter | Week 1 Grade 4 Filipino | Alikabuk [...]
628 views
Grade 3 Filipino | Paggamit ng Wastong Bantas | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 6 Third Quarter | Week 2 Grade 3 Filipino | Alikabuk [...]
376 views
Grade 3 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 6  Second Quarter | Week 2 Grade 3 Filipino | Alikabuk [...]
711 views
Grade 6 English | Drama Vs. Theater | Carlos’ Blog
First Quarter | Week 3 Third Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 6 English | Carlos' Blog Topic: [...]
31 views
Grade 2 AP | Iba’t-ibang Hanapbuhay | Pamana
First Quarter | Week 2 | Week 3 Third Quarter | Week 7 Grade 2 AP | Pamana Topic: Iba't-ibang [...]
1886 views
Grade 2 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 4 Second Quarter | Week 1 Grade 2 FILIPINO | Alikabuk [...]
390 views
Grade 10 Filipino | Pagbibigay ng Halaga sa Detalye ng Kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 2 Grade 10 Filipino |  Alikabuk Topic: Pagbibigay [...]
58 views
Grade 6 Filipino | Sanhi at Bunga | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Sanhi at [...]
652 views
Grade 4 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
First Quarter | Week 3 | Week 4 Second Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
418 views
Grade 2 AP | Yamang Tao ng Bansa | Pamana
First Quarter | Week 2 | Week 3 Third Quarter | Week 7 Grade 2 AP | Pamana Topic: Yamang Tao ng [...]
263 views
Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3  Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
359 views

Page 154 of 156