Parent-Teacher Activity Time | Paano gumawa ng Video Lesson | Bayan E-Skwela

Parent-Teacher Activity Time | Paano gumawa ng Video Lesson | Bayan E-Skwela

Second Quarter | Week 4
Third Quarter | Week 2

Parent-Teacher Activity Time Bayan E-Skwela

Topic: 
Paano gumawa ng Video Lesson

Learning Competency:

You may also like

Grade 7 AP | Kabihasnan sa Fertile Crescent | Ser Ian Class
Second Quarter  Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kabihasnan sa Fertile Crescent [...]
2 views
Grade 2 AP | Baler | Wow
Second Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Wow Topic: Baler Learning Competency: Naiuugnay ang mga [...]
9 views
Grade 10 Filipino | Deconstruction | In-Service Training On Air
Fourth Quarter | Week 6 Grade 10 Filipino | In-Service Training On Air Topic: Deconstruction [...]
13 views
Grade 10 English | Research | Gab To Go
Third Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 English | Gab To Go Topic: Research [...]
11 views
Parent-Teacher Activity Time | Epektibong Pagkukuwento (with storytelling demos) | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 3 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Epektibong [...]
41 views
PTA | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 3 PTA | Bayan E-skwela Topic: Learning Competency:
19 views
Parent-Teacher Activity Time | Paglikha ng mga Espasyong ligtas sa Pagkatuto | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Paglikha ng mga [...]
10 views
Parent-Teacher Activity Time | Pagbibigay ng Suportang Psychosocial | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Pagbibigay ng [...]
8 views
Parent-Teacher Activity Time | Paggamit ng Teknolohiya sa Pagtuturo | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Paggamit ng [...]
19 views
Parent-Teacher Activity Time |  Ano ang tahasang pagtuturo at paano ito ginagawa? | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 5 Parent - Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Ano ang tahasang [...]
7 views
Parent-Teacher Activity Time | Paano gumawa ng Video Lesson | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 5 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic : Paano gumawa ng [...]
5 views
Parent-Teacher Activity Time | Pag-aalaga sa Sarili: Gabay para sa mga guro | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 5 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Pag-aalaga sa [...]
9 views

Page 1 of 139