Parent-Teacher Activity Time | Paano gamitin ang paglalaro sa pag-aaral ng mga leaners with disabilities | Bayan E-Skwela

Parent-Teacher Activity Time | Paano gamitin ang paglalaro sa pag-aaral ng mga leaners with disabilities | Bayan E-Skwela

Second Quarter | Week 4 | Week 5
Third Quarter | Week 2

Parent-Teacher Activity Time Bayan E-Skwela

Topic: 
Paano gamitin ang paglalaro sa pag-aaral ng mga leaners with disabilities

Learning Competency:

You may also like

Extracurricular | Waste | I Got It
Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 5 Extracurricular | I Got It Topic: Waste Learning [...]
10 views
 Parent-Teacher Activity Time | Mga mag-aaral na may kapansanan: Pagpapabuti ng pagsunod sa pinagkasunduan | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 4  Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Mga mag-aaral na [...]
7 views
Parent-Teacher Activity Time | Paano gamitin ang paglalaro sa pag-aaral ng mga leaners with disabilities | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 4 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Paano gamitin ang [...]
3 views
 Parent-Teacher Activity Time | Ang Pagiging Katuwang sa Pagbabasa sa Elementarya | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 4 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Ang Pagiging [...]
0 views
Grade 3 English | Inference and Conclusion | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! [...]
3 views
Grade 9 Math | Proving Pythagoras | Generation Math
Third Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 9  Math | Generation Math Topic: [...]
11 views
Grade 4 Math | Conversion of Measurement | Mathdali
Third Quarter | Week 7 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Conversion of Measurement Learning [...]
10 views
Grade 10 English | Literary Theory: Marxism | In-Service Training On Air
Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 6 Grade 10 English | In-Service Training On Air [...]
12 views
Grade 9 Filipino | Discover Israel | Travel Time
Third Quarter | Week 7 Grade 9 Filipino | Travel Time Topic: Discover Israel Learning [...]
14 views
ALS | Episode 21 | Kumikitang Kabuhayan
Third Quarter | Week 7 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 21 Learning Competency:
10 views
Grade 10 Filipino | Damdamin ng Akda | Pahina
Third Quarter | Week 7 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Damdamin ng Akda Learning Competency: [...]
25 views
Grade 5 Math | Circumference | Mathtinik
Third Quarter | Week 7 Grade 5 Math | Mathtinik Topic: Circumference Learning [...]
24 views

Page 2 of 139

Leave a Reply