Parent-Teacher Activity Time | Paano gamitin ang paglalaro sa pag-aaral ng mga leaners with disabilities | Bayan E-Skwela

Parent-Teacher Activity Time | Paano gamitin ang paglalaro sa pag-aaral ng mga leaners with disabilities | Bayan E-Skwela

Second Quarter | Week 4 | Week 5
Third Quarter | Week 2

Parent-Teacher Activity Time Bayan E-Skwela

Topic: 
Paano gamitin ang paglalaro sa pag-aaral ng mga leaners with disabilities

Learning Competency:

You may also like

Grade 1 Filipino | Alpabetong Filipino | Wikaharian
First Quarter | Week 2 Second Quarter | Week 2 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Alpabetong [...]
67 views
Grade 1 Filipino | Pagtataya sa mga natutunan | Wikaharian
First Quarter | Week 2 Second Quarter | Week  2 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic:Pagtataya [...]
95 views
Grade 1 Filipino | Pagbuo ng Salita | Wikaharian
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbuo ng [...]
45 views
Grade 1 English | Places to Go | Epol Apple
First Quarter | Week 2 Third Quarter | Week 2 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Places to Go [...]
160 views
Grade 10 English | Validating Sources | Gab To Go
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 6 Grade 10 English | Gab To Go [...]
20 views
Grade 2 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga ideya | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 6 Second Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
427 views
Grade 6 English | Drama Vs. Theater | Carlos’ Blog
First Quarter | Week 3 Third Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 6 English | Carlos' Blog Topic: [...]
29 views
Grade 2 AP | Iba’t-ibang Hanapbuhay | Pamana
First Quarter | Week 2 | Week 3 Third Quarter | Week 7 Grade 2 AP | Pamana Topic: Iba't-ibang [...]
1344 views
Grade 2 AP | Yamang Tao ng Bansa | Pamana
First Quarter | Week 2 | Week 3 Third Quarter | Week 7 Grade 2 AP | Pamana Topic: Yamang Tao ng [...]
171 views
Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3 | Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
276 views
Grade 4 Filipino | Paggawa ng Lagom o Buod | Alikabuk
Second Quarter | Week 2 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pangunahing Diwa Learning [...]
160 views
Grade 7 Filipino | Talambuhay Part 1 | Pahina
First Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 7 Third Quarter | Week 2 Grade 7 Filipino | Pahina [...]
30 views

Page 138 of 139

Leave a Reply