ALS | Pagsisimula Ng Negosyo | Negosyo Ko, Asenso Ko

ALS | Pagsisimula Ng Negosyo | Negosyo Ko, Asenso Ko

First Quarter | Week 1
Third Quarter | Week 1
Fourth Quarter | Week 5

ALS | Negosyo Ko, Asenso Ko

Topic: Pagsisimula Ng Negosyo

Learning Competency: 

You may also like

Grade 8 Science | The Good In Diversity | Mi Isla
Fourth Quarter | Week 5 Grade 8 Science | Mi Isla Topic: The Good In Diversity Learning [...]
1 views
Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto [...]
0 views
Extracurricular | Science Magic | Matanglawin
Fourth Quarter | Week 5 Extracurricular | Matanglawin Topic: Science Magic Learning Competency:
4 views
Grade 10 Filipino | Ahon | Class Project
Fourth Quarter | Week 5 Grade 10 Filipino | Class Project Topic: Inspirational Life of People [...]
2 views
Grade 3 Math | Area of a Region | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 5 Grade 3 Math | Mathtinik Topic: Area of a Region Learning Competency: [...]
1 views
Extracurricular | Ferdie Cacnio: Brass Sculptor | Local Legends
Fourth Quarter | Week 5 Extracurricular | Local Legends Topic: Ferdie Cacnio: Brass Sculptor [...]
1 views
Grade 7 Science | Earth Rotation and Revolution | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 7 Science | Sineskwela Topic: Earth Rotation and [...]
1 views
 Grade 2 Filipino | Talasalitaan at ang mga Salitang Pang-abay | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 5   Grade 2 Filipino | Wikaharian Topic: Talasalitaan at ang mga Salitang [...]
0 views
Kindergarten | Cause and Effect | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | Ready, Set, Read! Topic: Cause and Effect Learning [...]
0 views
ALS | Tropang Action Stars | Kada Tropa
Fourth Quarter | Week 5  ALS | Kada Tropa Topic: Tropang Action Stars Learning Competency: 
0 views
Grade 8 Science | Biodiversity and Habitat | K-Hub
Fourth Quarter | Week 5 Grade 8 Science | K-Hub Topic: Biodiversity and Habitat Learning [...]
0 views
Grade 6 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong [...]
1 views

Page 1 of 210

Leave a Reply