Grade 3 Filipino | Malaking Titik | Alikabuk

Grade 3 Filipino | Malaking Titik | Alikabuk

First Quarter | Week 2 | Week 6

Grade 3 Filipino | Alikabuk

Topic:
Malaking Titik

Learning Competency: 
Nagagamit ang malaki at maliit na letra at mga bantas sa pagsulat ng mga salitang natutunan sa aralin, salitang dinaglat, salitang hiram, parirala, pangungusap, at talata. (F3PU -Ig -i4 ;F3PU -IId – 4 ;F3PU -IIId -2.6 ;F3PU -IVd – f – 4)

You may also like

Grade 9 Math | Completing the Square Method in Solving Quadratic Equation | Number Bender
First Quarter | Week 4 Grade 9 MATH | Number Bender Topic:Completing the Square Method in [...]
211 views
Grade 9 Math | Factoring Quadratic Equations | Number Bender
First Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 4 Grade 9 Math | Number Bender Topic: Factoring [...]
684 views
Grade 9 Math | Solving Quadratic Equations Using Square Roots | Number Bender
First Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 9 Math | Number Bender Topic: Solving Quadratic Equations [...]
173 views
Grade 9 Math | Pagkuha ng Solutions ng Quadratic Equations | Number Bender
First Quarter | Week 1 Grade 9 Math | Number Bender Topic: Pagkuha ng Solutions ng Quadratic [...]
478 views
Grade 9 Math | Pagkuha ng Solutions ng Quadratic Equations (Part 2) | Number Bender
First Quarter | Week 1 Grade 9 Math | Number Bender Topic: Pagkuha ng Solutions ng Quadratic [...]
220 views
Grade 9 Math | Pagkuha ng Solutions ng Quadratic Equations (Part 3) | Number Bender
First Quarter | Week 1 Grade 9 Math | Number Bender Topic: Pagkuha ng Solutions ng Quadratic [...]
316 views
Grade 3 PE | Note Values, Duration, and Time Signatures | Khan Academy
First Quarter | Week 1 Grade 3 PE | Khan Academy Topic: Note Values, Duration, and Time [...]
326 views
Grade 3 Math | Rounding to Estimate Differences | Khan Academy
First Quarter | Week 7 Grade 3 Math | Khan Academy Topic: Rounding to Estimate Differences [...]
83 views
Grade 3 English | The Elements of a Story | English
First Quarter | Week 1 Grade 3 English | Khan Academy Topic: The Elements of a Story Learning [...]
254 views
Grade 9 Science | Photosynthesis and Cellular Respiration | K Hub
First Quarter | Week 1 Grade 9 Science | K Hub Topic: Photosynthesis and Cellular Respiration [...]
570 views
Grade 9 AP | Kahalagahan ng Ekonomiks | Ekonomiks
First Quarter | Week 1 | Week 2 Second Quarter | Week 2 Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 9 [...]
6842 views
Grade 8 Math | Factoring | K-High Math Matters
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 8 Math | K-High Math Matters Topic: Factoring Learning [...]
410 views

Page 92 of 96

Leave a Reply