Grade 3 Filipino | Malaking Titik | Alikabuk

Grade 3 Filipino | Malaking Titik | Alikabuk

First Quarter | Week 2 | Week 6

Grade 3 Filipino | Alikabuk

Topic:
Malaking Titik

Learning Competency: 
Nagagamit ang malaki at maliit na letra at mga bantas sa pagsulat ng mga salitang natutunan sa aralin, salitang dinaglat, salitang hiram, parirala, pangungusap, at talata. (F3PU -Ig -i4 ;F3PU -IId – 4 ;F3PU -IIId -2.6 ;F3PU -IVd – f – 4)

You may also like

Grade 3 Math | Time Word Problem | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 2 Grade 3 Math | Khan Academy Topic: Time Word Problem Learning [...]
3 views
Grade 3 Math | How to convert hours to minutes and minutes to seconds | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 2 Grade 3 Math | Khan Academy Topic: How to convert hours to minutes and [...]
2 views
Grade 3 Science | Magnet and Electricity | Sineskwela
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Magnet and Electricity Learning [...]
2 views
Grade 3 English | Inggo Tells a Story | Karen’s World
Third Quarter | Week 7 Grade 3 English | Karen's World Topic: Noting Details and Sequencing [...]
6 views
Grade 3 Filipino | Sa Tulong Ng Pamagat | Alikabuk
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy ng Paksa o Ideya Gamit ang [...]
4 views
Grade 3 Filipino | Kambal katinig | Wikahraian Online World
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 Filipino | Wikahraian Online World Topic: Kambal katinig [...]
18 views
Grade 3 Math | Months of the Year | Teacher Celine
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 Math | Teacher Celine Topic: Months of the Year Learning [...]
1 views
Grade 3 Math | Days of the Week | Teacher Celine
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 Math | Teacher Celine Topic: Days of the Week Learning [...]
1 views
Grade 3 Filipino | Diptonggo | Wikaharian Online World
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Diptonggo Learning [...]
1 views
Grade 3 Science | Electricity | Sineskwela
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Electricity Learning [...]
15 views
Grade 3 AP | Vigan: Burnay at Basi | Sining sa Lipunan
Third Quarter | Week 7 Grade 3 AP | Sining sa Lipunan Topic: Vigan: Burnay at Basi Learning [...]
2 views
Grade 3 English | Diaries and Journals | Karen’s World
Third Quarter | Week 7 Grade 3 English | Karen's World Topic: Diaries and Journals Learning [...]
12 views

Page 3 of 96

Leave a Reply