Grade 3 Filipino | Malaking Titik | Alikabuk

Grade 3 Filipino | Malaking Titik | Alikabuk

First Quarter | Week 2 | Week 6

Grade 3 Filipino | Alikabuk

Topic:
Malaking Titik

Learning Competency: 
Nagagamit ang malaki at maliit na letra at mga bantas sa pagsulat ng mga salitang natutunan sa aralin, salitang dinaglat, salitang hiram, parirala, pangungusap, at talata. (F3PU -Ig -i4 ;F3PU -IId – 4 ;F3PU -IIId -2.6 ;F3PU -IVd – f – 4)

You may also like

Grade 3 Math | Calendar | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 Math | Mathtinik Topic: Calendar Learning Competency: [...]
10 views
Grade 3 AP | Mga Magaganda at Makasaysayang Pook sa Pilipinas | Pamana
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 AP | Pamana Topic: Mga Magaganda at Makasaysayang Pook sa [...]
3 views
Grade 3 English | Adverbs | Karen’s World
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 English | Karen's World Topic: Adverbs Learning [...]
4 views
Grade 3 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat ng Sariling Karanasan [...]
3 views
Grade 3 Filipino | Salitang Kilos | Wikaharian Online World
Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Salitang Kilos [...]
2 views
Grade 3 AP |  Innovation | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 AP | Agri Tayo Dito Topic: Innovation Learning [...]
3 views
Grade 3 AP | Habing Pilipino | Sining sa Lipunan
Third Quarter | Week 7 Grade 3 AP | Sining at Lipunan Topic: Ukit Paete Learning [...]
7 views
Grade 3 AP | Ukit Paete | Sining at Lipunan
Third Quarter | Week 7 Grade 3 AP | Sining at Lipunan Topic: Ukit Paete Learning [...]
8 views
Grade 3 Science | Practical Electricity | Constel
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Constel Topic: Practical Electricity Learning [...]
5 views
Grade 3 English | Giving a Title  | Karen’s World
Third Quarter | Week 7 Grade 3 English | Karen’s World Topic: Giving a Title Learning [...]
4 views
Grade 3 Science | Electricity | Constel
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Constel Topic: Electricity Learning [...]
3 views
Grade 3 Math | Patterns | Mathdali
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Math | Mathdali Topic: Patterns Learning Competency: Formulates [...]
14 views

Page 2 of 96

Leave a Reply