Grade 3 Filipino | Malaking Titik | Alikabuk

Grade 3 Filipino | Malaking Titik | Alikabuk

First Quarter | Week 2 | Week 6

Grade 3 Filipino | Alikabuk

Topic:
Malaking Titik

Learning Competency: 
Nagagamit ang malaki at maliit na letra at mga bantas sa pagsulat ng mga salitang natutunan sa aralin, salitang dinaglat, salitang hiram, parirala, pangungusap, at talata. (F3PU -Ig -i4 ;F3PU -IId – 4 ;F3PU -IIId -2.6 ;F3PU -IVd – f – 4)

You may also like

Grade 3 AP | Bohol Myths & Legends | Sining at Lipunan
Third Quarter | Week 5 Grade 3 AP | Sining at Lipunan Topic: Bohol Myths & Legends Learning [...]
3 views
Grade 3 Science | Geothermal Energy | Sineskwela
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Geothermal Energy Learning [...]
4 views
Grade 3 Math | Points, Line, Line Segment and Plane | Mathtinik
Third Quarter | Week 5 Grade 3 Math | Mathtinik Topic: Points, Line, Line Segment and Plane [...]
8 views
Grade 3 Filipino | Pagtukoy ng Paksa o Ideya Gamit ang Pamagat | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy ng Paksa o Ideya Gamit ang [...]
8 views
Grade 3 Filipino | Aspekto Ng Pandiwa, Pagsusulat Ng Sariling Karanasan | Alikabuk
Third Quarter | Week 5, Week 6 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto Ng Pandiwa, [...]
8 views
Grade 3 AP | Imahen Sa Sayaw | Sining sa Lipunan
Third Quarter | Week 5 Grade 3 AP | Sining sa Lipunan Topic: Imahen Sa Sayaw Learning [...]
5 views
Grade 3 Science | Energy Sources | K-High Science
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 3 Science | K-High Science Topic: ENERGY SOURCES Learning [...]
4 views
Grade 3 English | Adjective | Epol Apple
Third Quarter | Week 5 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Adjective Learning [...]
8 views
 Grade 3 Filipino | Mga Uri Ng Pang-Abay | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 | Week 6  Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Mga Uri Ng Pang-Abay [...]
25 views
Grade 3 English | Adjective | Karen’s World
Third Quarter | Week 5 Grade 3 English | Karen's World Topic: Adjective Learning [...]
3 views
Grade 3 English | Listening and Vocabulary | Epol Apple
Third Quarter | Week 4 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Listening and Vocabulary Learning [...]
6 views
Grade 3 Math  | Review on Lowest Terms | Mathtinik
Third Quarter | Week 4 Grade 3 Math | Mathtinik Topic: Review on Lowest Terms Learning [...]
10 views
12392

Page 1 of 92

Leave a Reply