Kindergarten | Ways to care for one’s body | ATBP

Kindergarten | Ways to care for one’s body | ATBP

First Quarter | Week 5

Kindergarten | ATBP

Topic: Ways to care for one’s body

Learning Competency: Practice ways to care for one’s body. (PNEKBS-Ii-9)

You may also like

Grade 3 Science | Matter | Sineskwela
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 3 Science | Sineskwela Topic:Matter Learning [...]
630 views
Grade 3 Science | Properties of Matter | Sineskwela
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 3 SCIENCE Topic: Properties of Matter Learning [...]
1241 views
Grade 3 Math | Money | MathTinik
First Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 5 Grade 3 Math | MathTinik Topic: Money Learning [...]
128 views
Grade 3 Math | Rounding Off | MathTinik
First Quarter | Week 2 Grade 3 Math Topic: Rounding Off Learning Competency: rounds numbers to [...]
772 views
Grade 3 Math | Addition: Basic | MathTinik
First Quarter | Week 3 Grade 3 Math | MathTinik Topic: Addition: Basic Learning Competency: [...]
556 views
Grade 9 Filipino | Magpakatotoo ka, Jomel! | Alikabuk
First Quarter | Week 1 Grade 9 FILIPINO | Alikabuk Topic: Magpakatotoo ka, Jomel! Learning [...]
742 views
Grade 3 AP | Paggamit ng Mapa | Pamana
First Quarter | Week 1 Grade 3 AP | Pamana Topic: Paggamit ng Mapa Learning [...]
1401 views
Grade 4 AP | Anyong Lupa | Pamana
First Quarter | Week 5 | Week 6 | Week 8 Grade 4  Araling Panlipunan | Pamana Topic: Anyong [...]
985 views
Grade 2 Math | Place Value | MathTinik
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 2 MATH | MathTinik Topic:Place Value Learning Competency: [...]
1091 views
Grade 1 AP | Sino at Ano Ang Filipino | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 1 AP | Pamana Topic: Sino at Ano ang Filipino Learning [...]
435 views
Grade 3 Filipino | Malaking Titik | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic:Malaking Titik Learning [...]
702 views
Grade 1 Filipino | Kuro-kuro Ko | Alikabuk
Alikabuk Kasanayang Pampagkatuto: Pagbasa / Pagsasalita – Pagsusulat Ng Sariling Karanasan [...]
1253 views

Page 91 of 92