Kindergarten | Ways to care for one’s body | ATBP

Kindergarten | Ways to care for one’s body | ATBP

First Quarter | Week 5

Kindergarten | ATBP

Topic: Ways to care for one’s body

Learning Competency: Practice ways to care for one’s body. (PNEKBS-Ii-9)

You may also like

ALS | Tropang Maruya Part 2 | Kada Tropa
First Quarter | Week 2 Second Quarter | Week 6 Third Quarter | Week 2 Fourth Quarter | Week 2 [...]
295 views
Grade 8 Math | Special Products | K-High Math Matters
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 8 Math | K-High Math Matters Topic: Special Products [...]
405 views
Grade 8 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: May Buhay sa Looban ni Fr. Dandan | Pahina
First Quarter | Week 1 | Week 5 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: May [...]
125 views
Grade 6 Math | Addition of Similar Fractions | Solved
First Quarter | Week 1 Grade 6 Math | Solved Topic: Addition of Similar Fractions Learning [...]
320 views
Grade 4 English | Significant details from a story | Karen’s World
First Quarter | Week 1 | Week 4 | Week 6 Grade 4 English | Karen's World Topic: Significant [...]
311 views
Grade 4 Filipino | Paggamit ng Disyunaryo | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 7 | Week 8 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng [...]
1984 views
Grade 3 English | Describing things | Epol Apple
First Quarter | Week 1 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Describing Things Learning [...]
141 views
Grade 3 Filipino | Salitang may parehong baybay ngunit magkaiba ang bigkas, diin, at kahulugan | Alikabuk
11:37
First Quarter | Week 1 | Week 4 | Week 7 | Week 8 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Salitang [...]
363 views
Grade 2 AP | Iba’t Ibang Pamayanan sa Bansa | Pamana
First Quarter | Week 1 Grade 2 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Iba't Ibang Pamayanan sa [...]
199 views
Grade 2 English | Musical Instrument | Epol Apple
First Quarter | Week 1 | Week 7 | Week 8 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Musical Instrument [...]
179 views
Grade 2 Filipino | Pakikilahok sa mga Kapulungan | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 4 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Pakikilahok sa mga [...]
314 views
Grade 10 Math | Pagsolve ng Arithmetic and Geometric Sequence (Part 1) | NumberBender
First Quarter | Week 1 Grade 10 Math | NumberBender Topic: Pagsolve ng Arithmetic and Geometric [...]
264 views

Page 86 of 91