Kindergarten | The Happy Ant Hill | Kwentoons

Kindergarten | The Happy Ant Hill | Kwentoons

Second Quarter | Week 2 | Week 6

Kindergarten | Kwentoons

Topic: 
The Happy Ant Hill

Learning Competency: Naipakikita ang pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatanda. (KMKPPam -00 – 5)

You may also like

Grade 3 Math | Estimation | MathTinik
First Quarter | Week 4 Second Quarter | Week 4 Grade 3 Math | MathTinik Topic: Estimation [...]
111 views
Grade 1 Filipino | Pantig | Wikaharian
First Quarter | Week 4 | Week 5 Second Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian [...]
47 views
Grade 1 Math | Money | MathTinik
First Quarter | Week 4 | Week 5 Second Quarter | Week 3 Grade 1 Math | MathTinik Topic: Money [...]
165 views
Kindergarten | Alamat ng Buwaya | Kuwento ni Kuya Jun
First Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 Kindergarten | Kuwento ni Kuya Jun [...]
45 views
Grade 1 Filipino | Mga Salitang Pananong | Wikaharian
First Quarter | Week 1  Second Quarter | Week 1 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Mga [...]
101 views
Grade 1 Filipino | Paggawa ng mapa | Wikaharian
First Quarter | Week 1 Second Quarter | Week 1 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Paggawa ng [...]
73 views
Grade 1 Filipino | Salitang Pangngalan | Wikaharian
First Quarter | Week 1 Second Quarter | Week 1 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Salitang [...]
69 views
Grade 1 Filipino | Alpabetong Filipino | Wikaharian
First Quarter | Week 2 Second Quarter | Week 2 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Alpabetong [...]
58 views
Grade 1 Filipino | Pagtataya sa mga natutunan | Wikaharian
First Quarter | Week 2 Second Quarter | Week  2 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic:Pagtataya [...]
80 views
Grade 1 Filipino | Pagbuo ng Salita | Wikaharian
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbuo ng [...]
39 views
Kindergarten | Basic Needs and Way To Take Care of the Body | ATBP
First Quarter | Week 1 | Week 4 Kindergarten | ATBP Topic: Sino at Ano ang Pilipino Learning [...]
393 views
Grade 10 English | Validating Sources | Gab To Go
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 6 Grade 10 English | Gab To Go [...]
18 views

Page 69 of 71

Leave a Reply