Kindergarten | Sorting and Classifying Objects | Kuwentong Pambata

Kindergarten | Sorting and Classifying Objects | Kuwentong Pambata

First Quarter | Week 2

Kindergarten |  Kuwentong Pambata

Topic: Sorting and classifying objects

Learning Competency: Sort and classify objects according to one attribute/property (shape, color, size, function/use). (MKSC-00-6)

You may also like

Grade 3 Science | Properties of Matter | Sineskwela
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 3 SCIENCE Topic: Properties of Matter Learning [...]
983 views
Grade 3 Math | Money | MathTinik
First Quarter | Week 2 | Week 4 Grade 3 Math | MathTinik Topic: Money Learning [...]
102 views
Grade 3 Math | Rounding Off | MathTinik
First Quarter | Week 2 Grade 3 Math Topic: Rounding Off Learning Competency: rounds numbers to [...]
606 views
Grade 3 Math | Addition: Basic | MathTinik
First Quarter | Week 3 Grade 3 Math | MathTinik Topic: Addition: Basic Learning Competency: [...]
412 views
Grade 9 Filipino | Magpakatotoo ka, Jomel! | Alikabuk
First Quarter | Week 1 Grade 9 FILIPINO | Alikabuk Topic: Magpakatotoo ka, Jomel! Learning [...]
576 views
Grade 3 AP | Paggamit ng Mapa | Pamana
First Quarter | Week 1 Grade 3 AP | Pamana Topic: Paggamit ng Mapa Learning [...]
1089 views
Grade 4 AP | Anyong Lupa | Pamana
First Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 4  Araling Panlipunan | Pamana Topic: Anyong Lupa [...]
798 views
Grade 2 Math | Place Value | MathTinik
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 2 MATH | MathTinik Topic:Place Value Learning Competency: [...]
871 views
Grade 1 AP | Sino at Ano Ang Filipino | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 1 AP | Pamana Topic: Sino at Ano ang Filipino Learning [...]
349 views
Grade 3 Filipino | Malaking Titik | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic:Malaking Titik Learning [...]
563 views
Grade 1 Filipino | Kuro-kuro Ko | Alikabuk
Alikabuk Kasanayang Pampagkatuto: Pagbasa / Pagsasalita – Pagsusulat Ng Sariling Karanasan [...]
906 views
Grade 5 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 3  Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? [...]
858 views
1828384

Page 84 of 84

Leave a Reply