Kindergarten | Sorting and Classifying Objects | Kuwentong Pambata

Kindergarten | Sorting and Classifying Objects | Kuwentong Pambata

First Quarter | Week 2

Kindergarten |  Kuwentong Pambata

Topic: Sorting and classifying objects

Learning Competency: Sort and classify objects according to one attribute/property (shape, color, size, function/use). (MKSC-00-6)

You may also like

Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3 | Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
21 views
Grade 4 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto ng Pandiwa Learning [...]
26 views
Grade 3 English | Colors | Epol Apple
First Quarter  | Week 3  Grade 3 English | Epol Apple Topic: Colors Learning Competency: [...]
19 views
Grade 6 AP | Mga Kilusan Tungo sa Pagbabago | Kasaysayan TV
First Quarter Week 3 Grade 6 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Mga Kilusan Tungo sa [...]
6 views
Grade 4 AP | Saan Matatagpuan ang Pilipinas | Pamana
First Quarter  Week 3  Grade 4 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Saan matatagpuan ang [...]
19 views
Kindergarten | Talking About Pets | Kuwentong Pambata
Third Quarter | Week 1 Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Talking About Pets Learning [...]
89 views
Kindergarten | Talking About Pets | Kuwentong Pambata
Third Quarter | Week 1 Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Talking About Pets Learning [...]
57 views
Kindergarten | Talking About Pets | Kwentoons
Third Quarter | Week 1 Kindergarten | Kwentoons Topic: Talking About Pets Learning [...]
51 views
Grade 2 English | Parts of the Body | Epol Apple
First Quarter  Week 3  Grade 2 English | Epol Apple Topic: Parts of the Body Learning [...]
29 views
Grade 10 Science | Changing Earth | Sineskwela
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 Grade 10 Science | [...]
11 views
Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3 | Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
18 views
Grade 6 AP | Ang Digmaan ng mga Moro | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Ang Digmaan [...]
17 views

Page 5 of 85

Leave a Reply