Kindergarten | Polliwog’s Wiggles | Kuwentong Pambata

Kindergarten | Polliwog’s Wiggles | Kuwentong Pambata

Third Quarter | Week 4

Kindergarten | Kuwentong Pambata

Topic: Love for the Environment; Conservation; Life Cycle of Frogs; Coping with Changes

Learning Competency: Nabibigyang -pansin ang linya, kulay, hugis at tekstura ng magagandang bagay na: a. makikita sa kapaligiran tulad ng sanga ng puno, dibuho sa ugat, dahon, kahoy; bulaklak, halaman, bundok, ulap, bato, kabibe, at iba pa b. gawa ng tao tulad ng mga sariling gamit, laruan, bote, sasakyan, gusali (SKPK -00 – 2)

You may also like

Grade 10 Science | Kinetic Molecular Theory of Gases | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 3 Grade 10 Science | Khan Academy Topic:  Learning Competency: Explains [...]
8 views
Grade 4 Math | Conversion of Measurement | Mathdali
Third Quarter | Week 7 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Conversion of Measurement Learning [...]
8 views
Grade 10 English | Literary Theory: Marxism | In-Service Training On Air
Third Quarter | Week 7 Grade 10 English | In-Service Training On Air Topic: Literary Theory: [...]
8 views
Grade 9 Filipino | Discover Israel | Travel Time
Third Quarter | Week 7 Grade 9 Filipino | Travel Time Topic: Discover Israel Learning [...]
12 views
ALS | Episode 21 | Kumikitang Kabuhayan
Third Quarter | Week 7 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 21 Learning Competency:
9 views
Grade 10 Filipino | Damdamin ng Akda | Pahina
Third Quarter | Week 7 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Damdamin ng Akda Learning Competency: [...]
9 views
Grade 5 Math | Circumference | Mathtinik
Third Quarter | Week 7 Grade 5 Math | Mathtinik Topic: Circumference Learning [...]
15 views
ALS | Above Sea Level | My Puhunan
Third Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Above Sea Level Learning Competency:
3 views
Grade 8 Science | Characteristics of Elements | K-High Science
Third Quarter | Week 7 Grade 8 Science | K-High Science Topic: Characteristics of Elements [...]
4 views
Grade 3 AP | Habing Pilipino | Sining sa Lipunan
Third Quarter | Week 7 Grade 3 AP | Sining at Lipunan Topic: Ukit Paete Learning [...]
6 views
Grade 2 English | Nouns and Following Directions | Epol Apple
Third Quarter | Week 7 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Nouns and Following Directions [...]
11 views
Grade 2 Filipino | Gamit ng Panipi at Kuwit | Alikabuk
Third Quarter | Week 7 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Gamit ng Panipi at Kuwit Learning [...]
19 views
12383

Page 1 of 83

Leave a Reply