Kindergarten | Pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatanda (Tiktaktok at Pikpakbum) | Kuwentong Pambata

Kindergarten | Pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatanda (Tiktaktok at Pikpakbum) | Kuwentong Pambata

First Quarter | Week 6

Kindergarten | Kuwentong Pambata

Topic:
Pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatanda (Tiktaktok at Pikpakbum)

Learning Competency:
 Naipakikita ang pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatanda. (KMKPPam -00 – 5)

You may also like

Kindergarten | Using ‘po’ and ‘opo’ | ATBP
Second Quarter | Week 6 Kindergarten | ATBP Topic: Using 'po' and 'opo' Learning [...]
2 views
Kindergarten | Writing the Letters of the Alphabet | Teacher Celine
Second Quarter | Week 6 Kindergarten | Teacher Celine Topic: Writing the Letters of the [...]
4 views
Kindergarten | Different Kinds of Weather | ATBP
Second Quarter | Week 5 Kindergarten | ATBP Topic: Different Kinds of Weather Learning [...]
6 views
Kindergarten | Pagpapahalaga sa Pamilya | ATBP
Second Quarter | Week 1 Kindergarten | ATBP Topic: Pagpapahalaga sa Pamilya Learning [...]
8 views
Kindergarten | Ang Pamilya | ATBP
Second Quarter | Week 5 Kindergarten | ATBP Topic: Ang Pamilya Learning Competency:Natutukoy na [...]
5 views
Grade 5 Math | Rounding of Decimals | Solved
Second Quarter | Week 1 Grade 5 Math  | Solved Topic: Decimals in Thousandths Places Learning [...]
5 views
Kindergarten | Pagmamahal sa Pamilya | ATBP
Second Quarter | Week 1 Kindergarten | ATBP Topic: Pagmamahal sa Pamilya Learning [...]
7 views
Kindergarten | Writing the Letters of the Alphabet | Teacher Celine
Second Quarter | Week 5 Kindergarten | Teacher Celine Topic: Writing the Letters of the [...]
7 views
Kindergarten | Identifying the Letters of the Alphabet | Teacher Celine
Second Quarter | Week 5 Kindergarten | Teacher Celine Topic: Identifying the Letters of the [...]
6 views
Grade 5 Science | Oldsy Artsy | Art Jam
First Quarter | Week 7 Grade 5 Science | Art Jam Topic: Oldsy Artsy Learning Competency: [...]
22 views
Kindergarten | Ang Pamilya | Mga Kuwento ni Kuya Jun
Second Quarter | Week 1 Kindergarten | Mga Kuwento ni Kuya Jun Topic: Ang Pamilya Learning [...]
3 views
Kindergarten | Si Bing ang munting Butanding | Kwentoon
Second Quarter | Week 1 Kindergarten | Kwentoon Topic: Si Bing ang munting Butanding Learning [...]
3 views
12376

Page 1 of 76

Leave a Reply