Kindergarten | Pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatanda | Kuwentong Pambata

Kindergarten | Pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatanda | Kuwentong Pambata

First Quarter | Week 6
Second Quarter | Week 4 | Week 5

Kindergarten | Kuwentong Pambata

Topic:
Pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatanda (Tiktaktok at Pikpakbum)

Learning Competency:
 Naipakikita ang pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatanda. (KMKPPam -00 – 5)

You may also like

Kindergarten | Cause and Effect | Kuwentong Pambata
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Cause and Effect Learning [...]
2 views
Kindergarten | Cause and Effect | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | Ready, Set, Read! Topic: Cause and Effect Learning [...]
1 views
Kindergarten | Mga Pangyayaring May Sanhi At Bunga | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | Alikabuk Topic: Mga Pangyayaring may Sanhi at Bunga [...]
9 views
Kindergarten | Talasalitaan | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 4 Kindergarten | Wikaharian Topic: Talasalitaan Learning [...]
11 views
Kindergarten | Taking Care of the Environment | ATBP
Fourth Quarter | Week 4 Kindergarten | ATBP Topic: Taking Care of the Environment Learning [...]
13 views
Kindergarten | Musical Instruments | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 3 Kindergarten | Epol Apple Topic: Musical Instruments Learning [...]
14 views
Kindergarten | Uses of Plants | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 2 Kindergarten | Sineskwela Topic: Uses of Plants Learning [...]
3 views
Kindergarten | Nouns | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 3 Kindergarten | Epol Apple Topic: Nouns Learning Competency: Classify [...]
10 views
Kindergarten | Describing Objects | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 3 Kindergarten | Epol Apple Topic: Describing Objects Learning [...]
19 views
Kindergarten | Pangangalaga sa Kalikasan: Importansya ng Puno | ATBP
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | ATBP Topic: Pangangalaga sa Kalikasan: Importansya ng [...]
6 views
Kindergarten | Ang Bahag ni Aliguyon | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | Alikabuk Topic: Ang Bahag ni Aliguyon Learning [...]
2 views
Kindergarten  | Parts of a Plant | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 2 Kindergarten | Sineskwela Topic: Parts of a Plant Learning [...]
15 views

Page 1 of 140

Leave a Reply