Kindergarten | Pagmamahal at respeto sa mga hayop | ATBP

Kindergarten | Pagmamahal at respeto sa mga hayop | ATBP

Fourth Quarter | Week 1

KindergartenATBP

Topic: PAGMAMAHAL AT RESPETO SA MGA HAYOP

Learning Competency: Observe, describe, and examine common animals using their senses. (PNEKA-IIIh-2 )

You may also like

Grade 1 AP | Pagbabalik-aral sa Kuwento: Sampung Magkakaibigan | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 1 AP | Wikaharian Topic: Pagbabalik-aral sa Kuwento: [...]
0 views
Grade 1 English | Present Progressive 1 | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 1 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Present Progressive 1 Learning [...]
0 views
Grade 1 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 1 | Week 4 Grade 1 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa mga Detalye ng [...]
0 views
Grade 10 AP | Pagmamalasakit sa Kapwa | Art Republik TV
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 AP | Art Republik TV Topic: Pagmamalasakit sa Kapwa [...]
1 views
Grade 10 Filipino | World War II | Salam
Fourth Quarter | Week 1 Grade 8 Math | Salam Topic: World War II Learning Competency: Natitiyak [...]
0 views
Grade 8 Filipino | Talambuhay Part 1 | Pahina
Fourth Quarter | Week 1 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Maikling Kuwento: Impeng Negro [...]
1 views
Grade 6 Math 1 | Visualizing Volume | Mathdali
Fourth Quarter | Week 1 Grade 6 Math 1 | Mathdali Topic: Visualizing Volume Learning [...]
0 views
Grade 6 Filipino | Ayos Ng Pangungusap | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Ayos Ng Pangungusap [...]
0 views
Grade 4 Science | Layers of Soil | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 1 Grade 4 Math | Sineskwela Topic: Layers of Soil Learning [...]
1 views
Grade 4 English | Noting Details and Sequencing Events in Stories | Karen’s World
Fourth Quarter | Week 1 Grade 4 English | Karen's World Topic: Noting Details and Sequencing [...]
0 views
Grade 4 Math | Area of Irregular Plane Figures | Mathdali
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Area of Irregular Plane Figures [...]
1 views
Grade 3 Science | Ecosystem, Biodiversity and Habitat | Puno ng Buhay
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 3 Science | Puno ng Buhay Topic: Ecosystem, Biodiversity [...]
0 views
12323

Page 1 of 23