Kindergarten | Natutukoy na may pamilya ang bawat isa | Kuwentong Pambata

Kindergarten | Natutukoy na may pamilya ang bawat isa | Kuwentong Pambata

Second Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 6

Kindergarten | Kuwentong Pambata

Topic: 
Natutukoy na may pamilya ang bawat isa

Learning Competency: Natutukoy na may pamilya ang bawat isa; Natutukoy kung sino-sino ang bumubuo ng pamilya. (KMKPPam -00 – 1)

You may also like

Grade 1 Filipino | Pagbuo ng Salita | Wikaharian
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbuo ng [...]
39 views
Kindergarten | Basic Needs and Way To Take Care of the Body | ATBP
First Quarter | Week 1 | Week 4 Kindergarten | ATBP Topic: Sino at Ano ang Pilipino Learning [...]
412 views
Grade 10 English | Validating Sources | Gab To Go
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 6 Grade 10 English | Gab To Go [...]
19 views
Kindergarten | Si Monica Dalos Dalos | Kuwentong Pambata
First Quarter | Week 3  Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Si Monica Dalos Dalos Learning [...]
80 views
Kindergarten | Identify the Letter, Number, or Word | ATBP
First Quarter | Week 3 Kindergarten | ATBP Topic: Identify the Letter, Number, or Word Learning [...]
96 views
Grade 2 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga ideya | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 6 Second Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
365 views
Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3 | Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
224 views
Grade 4 Filipino | Paggawa ng Lagom o Buod | Alikabuk
Second Quarter | Week 2 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pangunahing Diwa Learning [...]
131 views
Kindergarten | Nakikilala ang Sarili | Mga Kuwento ni Kuya Jun
First Quarter | Week 1 | Week 5 | Week 6 | Week 7 Kindergarten | Mga Kuwento ni Kuya Jun Topic: [...]
309 views
Kindergarten | Sorting and Classifying Objects | Kuwentong Pambata
First Quarter | Week 2 Kindergarten |  Kuwentong Pambata Topic: Sorting and classifying objects [...]
250 views
Kindergarten | Basic Body Parts | Kuwentong Pambata
First Quarter | Week 2 Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Basic Body Parts Learning [...]
174 views
Grade 9 AP | Konsepto ng Elastisidad | Ekonomiks
First Quarter | Second Quarter | Week 1 Grade 9 AP | Ekonomiks Topic: Konsepto ng Elastisidad [...]
259 views

Page 71 of 72

Leave a Reply