Kindergarten | Nasasabi ang mga pangangailangan | Kwentoons

Kindergarten | Nasasabi ang mga pangangailangan | Kwentoons

First Quarter | Week 2

Kindergarten | Kwentoons

Topic: Nasasabi ang mga pangangailangan

Learning Competency: Nasasabi ang mga sariling pangangailangan nang walang pag-aalinlangan. (SEKPSE-If-3)

You may also like

Extracurricular | United in Love | Matanglawin
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Matanglawin Topic: United in Love Learning Competency:
7 views
Grade 7 Math | Irrational Numbers | Generation Math
First Quarter | Week 4 Grade 7 Math | Generation Math Topic: Irrational Numbers Learning [...]
4 views
Extracurricular | Todo sa Agosto | Matanglawin
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Matanglawin Topic: Todo sa Agosto Learning Competency: 
1 views
Grade 3 AP | Misamis | Wow
First Quarter | Week 4 Grade 3 AP | Wow Topic: Misamis Learning Competency: Natutukoy ang [...]
0 views
Extracurricular | Seoul Searching | Matanglawin
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Matanglawin Topic: Seoul Searching Learning Competency: 
3 views
ALS | Sa Abaca Aasenso ka | Negosyo Ko Asenso Ko
First Quarter | Week 4 ALS | Negosyo Ko Asenso Ko Topic: Sa Abaca Aasenso ka Learning Competency:
3 views
Extracurricular | September to Remember | Matanglawin
First Quarter | Week 4 | Week 6 Extracurricular | Matanglawin Topic: September to Remember [...]
1 views
Extracurricular | Gabay – SPED Teacher with Disability  | Class Project
First Quarter | Week 7 Extracurricular | Class Project Topic: Gabay – SPED Teacher with [...]
2 views
Grade 7 AP | One Day In The Yangtze Delta | Travel Around the World
First Quarter | Week 4 Grade 7 AP | Travel Around the World Topic: One Day In The Yangtze Delta [...]
1 views
Extracurricular | Colors in Art | Art Jam
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Art Jam Topic: Colors in Art Learning Competency:  
2 views
Extracurricular | Larong Pilipino Part 1 | Basta Sports
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Basta Sports Topic: Larong Pilipino Part 1 Learning [...]
15 views
Extracurricular | Kangkong | Why Not?
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Why Not? Topic: Kangkong Learning Competency:  
12 views
12366

Page 1 of 66

Leave a Reply