Kindergarten | Nakikilala ang Sarili | Kwentoons

Kindergarten | Nakikilala ang Sarili | Kwentoons

First Quarter | Week 4

Kindergarten | Kwentoons

Topic: Nakikilala ang sarili

Learning Competency: Nakikilala ang sarili: gusto/di-gusto. (SEKPSE-00-1, SEKPSE-Ia-1.1, SEKPSE-Ib-1.2, SEKPSE-Ic-1.3, SEKPSE-IIc-1.4, LLKVPD-Ia-13)

You may also like

Grade 5 Math | Order of Operations | Mathdali
First Quarter | Week 2 Grade 5 Math | Mathdali Topic: Order of Operations Learning [...]
595 views
Grade 7 AP | Ang Batayang Heograpikal ng Pilipinas | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 1 Grade 7 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Ang Batayang [...]
963 views
Grade 4 AP | Saan Matatagpuan ang Pilipinas | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 4 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Saan matatagpuan ang [...]
12001 views
Grade 3 Filipino | Pareho at Baliktad | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 7 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pareho at Baliktad [...]
277 views
Grade 1 English | Rhyme Time |  Karen’s World
First Quarter | Week 1 | Week 7 Grade 1 English | Karen's World Topic: Rhyme Time Learning [...]
218 views
Grade 3 Science | Matter | Sineskwela
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 3 Science | Sineskwela Topic:Matter Learning [...]
288 views
Grade 3 Science | Properties of Matter | Sineskwela
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 3 SCIENCE Topic: Properties of Matter Learning [...]
613 views
Grade 3 Math | Money | MathTinik
First Quarter | Week 2 | Week 4 Grade 3 Math | MathTinik Topic: Money Learning [...]
91 views
Grade 3 Math | Rounding Off | MathTinik
First Quarter | Week 2 Grade 3 MATH Topic: Rounding Off Learning Competency: rounds numbers to [...]
351 views
Grade 3 Math | Addition: Basic | MathTinik
First Quarter | Week 3 Grade 3 Math | MathTinik Topic: Addition: Basic Learning Competency: [...]
200 views
Grade 9 Filipino | Magpakatotoo ka, Jomel! | Alikabuk
First Quarter | Week 1 Grade 9 FILIPINO | Alikabuk Topic: Magpakatotoo ka, Jomel! Learning [...]
324 views
Grade 3 AP | Paggamit ng Mapa | Pamana
First Quarter | Week 1 Grade 3 AP | Pamana Topic: Paggamit ng Mapa Learning [...]
840 views

Page 76 of 77

Leave a Reply