Kindergarten | Nakikilala ang mga Pangunahing Emosyon | Mga Kuwento ni Kuya Jun

Kindergarten | Nakikilala ang mga Pangunahing Emosyon | Mga Kuwento ni Kuya Jun

First Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 5

Kindergarten | Mga Kuwento ni Kuya Jun

Topic:
Nakikilala ang mga Pangunahing Emosyon

Learning Competency:
Nakikilala ang mga pangunahing emosyon (tuwa, takot, galit, at lungkot) (SEKPSE-00-11)

You may also like

Grade 1 English | Significant details from the story | Karen’s World
First Quarter | Week 1 Grade 1 English | Karen's World Topic: Significant details from the [...]
90 views
Grade 1 Math | Place Value | MathTinik
First Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 Grade 1 Math | MathTinik Topic: Place Value Learning [...]
509 views
Grade 10 | Changing Earth | Sineskwela
19:19
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 Grade 10 Science | [...]
148 views
Grade 10 AP | Globalization | Salam
First Quarter | Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Araling Panlipunan | Salam Topic: [...]
172 views
Grade 10 Math | Geometric Sequence | Number Bender
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 10 Math | Number Bender Topic: Geometric Sequence [...]
296 views
Grade 4 Science | Matter | Sineskwela
First Quarter | Week 1 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Matter Learning Competency: Classify [...]
135 views
Grade 6 English | Introduction to Journal Writing | Gab to Go
First Quarter | Week 1 | Week 5 Grade 6 English | Gab to Go Topic: Introduction Journal Writing [...]
54 views
Grade 8 Science | Laws of Motion | K-High Science
First Quarter | Week 1 Grade 8 Science | K-High Science Topic: Laws of Motion Learning [...]
75 views
Grade 10 AP | Sagipin Natin ang Kagubatan | WHY
Why Natatalakay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyung pangkapaligiran ng Pilipinas [...]
94 views
Grade 4 Science | States of Matter | Sineskwela
First Quarter | Week 1 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: States of Matter Learning [...]
79 views
Kindergarten | Identify Letters, Numbers, or Words | ATBP
First Quarter | Week 2 Kindergarten | ATBP Topic: Identify letters, number, or words Learning [...]
129 views
Grade 5 AP | Ang Unang Tao Sa Pilipinas | Pamana
First Quarter | Week 2 Grade 5  Araling Panlipunan | Pamana Topic: Ang Unang Tao Sa Pilipinas [...]
1630 views

Page 66 of 76

Leave a Reply