Kindergarten | Bakawan | Kuwentong Pambata

Kindergarten | Bakawan | Kuwentong Pambata

Third Quarter | Week 4

Kindergarten | Kuwentong Pambata

Topic: Love for the Environment; Conservation; Mangroves

Learning Competency: Nabibigyang -pansin ang linya, kulay, hugis at tekstura ng magagandang bagay na: a. makikita sa kapaligiran tulad ng sanga ng puno, dibuho sa ugat, dahon, kahoy; bulaklak, halaman, bundok, ulap, bato, kabibe, at iba pa b. gawa ng tao tulad ng mga sariling gamit, laruan, bote, sasakyan, gusali (SKPK -00 – 2)

You may also like

Extracurricular | Lizza May David | Art Republik
Third Quarter | Week 5 Extracurricular | Art Republik Topic: Lizza May David Learning Competency:
2 views
Grade 9 Science | Natural Disasters | Matanglawin
Third Quarter | Week 5 Grade 9 Science | Matanglawin Topic: Natural Disasters Learning [...]
4 views
Grade 9 AP | Macroeconomic Concepts
Third Quarter | Week 5 Grade 9 AP | Topic: Macroeconomic Concepts Learning Competency: Nasusuri [...]
5 views
Grade 10 Filipino | Utos Ng Hari (Maikling Kuwento) | Pahina
Third Quarter | Week 5 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Utos Ng Hari (Maikling Kuwento) [...]
1 views
Grade 9 Filipino | Utos Ng Hari (Maikling Kuwento) | Pahina
Third Quarter | Week 5 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Utos Ng Hari (Maikling Kuwento) [...]
0 views
Grade 7 Science | Light: An Em Wave | Constel
Third Quarter | Week 5 Grade 7 Science | Constel Topic: Light: An Em Wave Learning [...]
0 views
Grade 10 AP | Colonia | No Filter
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 10 AP | No Filter Topic: Colonia Learning Competency: [...]
4 views
Grade 10 Filipino | Punpon Ng Mga Salita Part 1 | Pahina
Third Quarter | Week 5 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Antas ng Salita Learning Competency: [...]
2 views
Grade 6 AP | EDSA Part 2 | Bayani
Third Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Bayani Topic: EDSA Part 2 Learning Competency: Nasusuri ang [...]
7 views
Grade 4 Science | Geothermal Energy | Sineskwela
Third Quarter | Week 5 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Geothermal Energy Learning [...]
2 views
Extracurricular | Arlu Gomez | Art Republik
Third Quarter | Week 5 Extracurricular | Art Republik Topic: Arlu Gomex Learning Competency:
3 views
Grade 9 Science | Climate Change | Disaster Preparedness
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 9 Science | Disaster Preparedness Topic: Climate Change [...]
3 views
12368

Page 1 of 68

Leave a Reply