Kindergarten | At the School Yard | Kwentoons

Kindergarten | At the School Yard | Kwentoons

First Quarter | Week 3| Week 5 | Week 6

Kindergarten | Kwentoons

Topic: Nakikilala ang pangunahing emosyon

Learning Competency: Nakikilala ang mga pangunahing emosyon (tuwa, takot, galit, at lungkot) (SEKPSE-00-11)

You may also like

Kindergarten | Pangangalaga sa Kalikasan: Importansya ng Puno | ATBP
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | ATBP Topic: Pangangalaga sa Kalikasan: Importansya ng [...]
18 views
Parent-Teacher Activity Time | Pag-aalaga sa Sarili: Gabay para sa mga guro | Bayan E-skwela
First Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 5 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela [...]
19 views
Kindergarten | Ang Bahag ni Aliguyon | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | Alikabuk Topic: Ang Bahag ni Aliguyon Learning [...]
11 views
Kindergarten  | Parts of a Plant | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 2 Kindergarten | Sineskwela Topic: Parts of a Plant Learning [...]
27 views
Kindergarten | Flowering Plants in the Philippines | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 2 Kindergarten | Sineskwela Topic: Flowering Plants in the Philippines [...]
10 views
Kindergarten | The Number Song | Teacher Celine
Fourth Quarter | Week 7 Kindergarten | Mathinik Topic: Counting Numbers Learning Competency:  [...]
20 views
Kindergarten | Writing Numbers 0-5 | Teacher Celine
Fourth Quarter | Week 7 Kindergarten | Teacher Celine Topic: Writing Numbers 0-5 Learning [...]
26 views
Kindergarten | Pagtatapon sa Wastong Lugar | ATBP
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | ATBP Topic: Pagtatapon sa Wastong Lugar Learning [...]
22 views
Grade 1 AP | Ang Pamilya | ATBP
First Quarter | Week 6 | Week 8 Second Quarter | Week 1 Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 AP | [...]
49 views
Kindergarten | Pangangalaga sa Kalikasan: Importansya ng Puno | ATBP
Fourth Quarter | Week 4 | Week 5 Kindergarten | ATBP Topic: Pangangalaga sa Kalikasan: [...]
24 views
Kindergarten | Pagtatanim | ATBP
Fourth Quarter | Week 2 Kindergarten | ATBP Topic: Pagtatanim Learning Competency: Name common [...]
21 views
Grade 7 Science | Practical Electricity | Constel
First Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 2 Grade 7 Science | Constel Topic: Practical [...]
3 views

Page 5 of 91

Leave a Reply