Kindergarten | Cause and Effect | Ready, Set, Read!

Kindergarten | Cause and Effect | Ready, Set, Read!

Fourth Quarter | Week 5

KindergartenReady, Set, Read!

Topic: Cause and Effect

Learning Competency: Identify cause and effect/or effect of events.

You may also like

Grade 2 English | Introducing Others | Epol Apple
First Quarter | Week 2 Fourth Quarter | Week 4 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Introducing [...]
303 views
Grade 2 AP | Katapatan at Pakikipag-usap | Salam
First Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 7 Grade 2 AP | Salam Topic: Katapatan at [...]
144 views
Kindergarten | Nakikilala ang Sarili | Mga Kuwento ni Kuya Jun
First Quarter | Week 1 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 Kindergarten | Mga Kuwento ni Kuya [...]
441 views
Kindergarten | Sorting and Classifying Objects | Kuwentong Pambata
First Quarter | Week 2 Kindergarten |  Kuwentong Pambata Topic: Sorting and classifying objects [...]
339 views
Kindergarten | Basic Body Parts | Kuwentong Pambata
First Quarter | Week 2 | Week 3 Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Basic Body Parts [...]
319 views
Grade 9 English | Elements of Drama | Carlos’ Blog
First Quarter | Week 2  Second Quarter | Week 1 | Week 5 Fourth Quarter | Week 4 | Week 5 Grade [...]
37 views
Kindergarten | Identify Letters, Numbers, or Words | ATBP
First Quarter | Week 2 Kindergarten | ATBP Topic: Identify letters, number, or words Learning [...]
241 views
Grade 5 AP | Ang Unang Tao Sa Pilipinas | Pamana
First Quarter | Week 2 | Week 4 Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5  Araling Panlipunan | [...]
3057 views
ALS | Pagsisimula Ng Negosyo | Negosyo Ko, Asenso Ko
First Quarter | Week 1                                                                          [...]
366 views
1858687

Page 87 of 87