Kindergarten | Basic Needs and Way To Take Care of the Body | ATBP

Kindergarten | Basic Needs and Way To Take Care of the Body | ATBP

First Quarter | Week 1 | Week 4

Kindergarten | ATBP

Topic: Sino at Ano ang Pilipino

Learning Competency: Identify one’s basic needs and ways to care for one’s body (PNEKBS-Ii-8)

You may also like

Grade 4 Math | Reading and Writing Numbers Up to Hundred Thousand | MathDali
First Quarter | Week 1 Grade 4 Math | MathDali Topic: Reading and Writing Numbers Up to Hundred [...]
603 views
Grade 3 Filipino | Pagbibigay ng Halaga sa Detalye ng Kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa [...]
1366 views
ALS | Pagsisimula Ng Negosyo | Negosyo Ko, Asenso Ko
First Quarter | Week 1                                                                          [...]
366 views
Grade 10 AP | Mabuting Pamumuno | Salam
First Quarter | Week 1 Grade 10 AP |  Salam Topic: Mabuting Pamumuno Learning Competency: [...]
1320 views
Grade 9 Science | Respiratory System: Mechanism of Breathing | Sineskwela
First Quarter | Week 1 Grade 9 Science | Sineskwela Topic: Respiratory System: Mechanism of [...]
265 views
Grade 9 English | Modals | Team Lyqa
First Quarter | Week 1 | Week 8 Grade 9 English |Team Lyqa Topic: Modals Learning Competency: [...]
811 views
Grade 7 Filipino | Pagpapatuloy sa Kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 1 | Week 4 | Week 6 | Week 7 | Week 8 Grade 7 Filipino | Pahina [...]
132 views
Grade 5 AP | Ang Pag-aaral Ng Kasaysayan | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 5 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Ang Pag-aaral [...]
591 views
Grade 5 English | Describing Oneself | Epol Apple
First Quarter | Week 1 | Week 6 Grade 5 English | Epol Apple Topic: Describing Oneself Learning [...]
577 views
Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng palagay sa kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 1 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng palagay sa kuwento kung [...]
312 views
Grade 1 AP | Ang Pamilyang Pilipino | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 7 | Week 8 Second Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 Grade 1 AP | [...]
895 views
ALS | Tropang Maruya Part 1 | Kada Tropa
First Quarter | Week 1 ALS | Kada Tropa Topic: Tropang Maruya Learning Competency: "Kada Tropa" [...]
140 views

Page 85 of 91