Kindergarten | Animals | Teacher Celine

Kindergarten | Animals | Teacher Celine

Fourth Quarter | Week 1

Kindergarten | Teacher Celine

Topic: Dear zoo

Learning Competency: Observe, describe, and examine common animals using their senses (PNEKA-IIIh-2)

You may also like

Grade 5 Filipino | Mga Pangyayaring May Sanhi At Bunga | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Mga Pangyayaring May Sanhi [...]
0 views
Grade 3 English | Sequence of Events Part 1 | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Sequence of Events Part 1 [...]
0 views
Grade 2 English | Greetings and Leave-takings | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 1 Grade 2 English | Ready, Set, Read! Topic: Greetings and Leave-takings [...]
0 views
Grade 1 AP | Pagbabalik-aral sa Kuwento: Sampung Magkakaibigan | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 1 AP | Wikaharian Topic: Pagbabalik-aral sa Kuwento: [...]
1 views
Grade 1 English | Present Progressive 1 | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 1 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Present Progressive 1 Learning [...]
0 views
Grade 1 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 1 | Week 4 Grade 1 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa mga Detalye ng [...]
0 views
Grade 10 AP | Pagmamalasakit sa Kapwa | Art Republik TV
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 AP | Art Republik TV Topic: Pagmamalasakit sa Kapwa [...]
1 views
Grade 10 Filipino | World War II | Salam
Fourth Quarter | Week 1 Grade 8 Math | Salam Topic: World War II Learning Competency: Natitiyak [...]
1 views
Grade 8 Filipino | Talambuhay Part 1 | Pahina
Fourth Quarter | Week 1 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Maikling Kuwento: Impeng Negro [...]
1 views
Grade 6 Math 1 | Visualizing Volume | Mathdali
Fourth Quarter | Week 1 Grade 6 Math 1 | Mathdali Topic: Visualizing Volume Learning [...]
1 views
Grade 6 Filipino | Ayos Ng Pangungusap | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Ayos Ng Pangungusap [...]
2 views
Grade 4 Science | Layers of Soil | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 1 Grade 4 Math | Sineskwela Topic: Layers of Soil Learning [...]
1 views
12324

Page 1 of 24