Kindergarten | Ang Pamilya | Kuwentong Pambata

Kindergarten | Ang Pamilya | Kuwentong Pambata

Second Quarter | Week 1

Kindergarten | Kuwentong Pambata

Topic:
 Ang Pamilya

Learning Competency:
Natutukoy na may pamilya ang bawat isa; Natutukoy kung sino-sino ang bumubuo ng pamilya. (KMKPPam -00 – 1)

You may also like

Kindergarten | Ana’s Birthday | Kwentoons
First Quarter | Week 5 Kindergarten | Kwentoons Topic: Nakikilala ang sarili Learning [...]
12 views
Kindergarten | Alamat ng Duhat
First Quarter | Week 2 Kindergarten | Alamat ng Duhat Topic: Nakikilala ang mga pangunahing [...]
18 views
Grade 7 AP | Kabihasnan sa Fertile Crescent | Ser Ian Class
Second Quarter  Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kabihasnan sa Fertile Crescent [...]
4 views
Grade 2 AP | Baler | Wow
Second Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Wow Topic: Baler Learning Competency: Naiuugnay ang mga [...]
13 views
Kindergarten | Solving Simple Problems | Mathinik
Fourth Quarter | Week 7 Kindergarten | Mathtinik Topic: Solving Simple Problems Learning [...]
61 views
Kindergarten Math | Basic Addition | MathTinik
Fourth Quarter | Week 7 Kindergarten Math | MathTinik Topic: Basic Addition Learning [...]
17 views
Kindergarten | Pagtangap ng Pagkatalo | ATBP
First Quarter | Week 1 Kindergarten | ATBP Topic: Pagtangap ng Pagkatalo Learning Competency: [...]
60 views
Kindergarten | Numbers | Teacher Celine
Fourth Quarter | Week 7 Kindergarten | Teacher Celine Topic: Numbers Learning [...]
30 views
Kindergarten | Counting Numbers | Teacher Celine
Fourth Quarter | Week 7 Kindergarten | Teacher Celine Topic: Counting Numbers Learning [...]
0 views
Kindergarten | Cause and Effect | Kuwentong Pambata
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Cause and Effect Learning [...]
44 views
Kindergarten | Cause and Effect | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | Ready, Set, Read! Topic: Cause and Effect Learning [...]
22 views
Kindergarten | Mga Pangyayaring May Sanhi At Bunga | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | Alikabuk Topic: Mga Pangyayaring may Sanhi at Bunga [...]
16 views
12375

Page 1 of 75

Leave a Reply