Kindergarten | Ang Kaarawan ni Jenny | Kwentoons

Kindergarten | Ang Kaarawan ni Jenny | Kwentoons

First Quarter | Week 7
Second Quarter | Week 2

Kindergarten | Kwentoons

Topic: Nakikilala ang pangunahing emosyon

Learning Competency: Nakikilala ang mga pangunahing emosyon (tuwa, takot, galit, at lungkot) (SEKPSE-00-11)

You may also like

Grade 2 Filipino | Ang mga Bahagi ng Katawan | Wikaharian
Second Quarter | Week 6 Grade 2 Filipino | Wikaharian Topic: Ang mga Bahagi ng Katawan Learning [...]
2 views
Grade 2 Math | Multiplication Properties and Techniques | Mathtinik
Second Quarter | Week 6 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Multiplication Properties and [...]
2 views
Kindergarten | Pagiging Malikhain | ATBP
Third Quarter | Week 4 Kindergarten | ATBP Topic: Pagiging Malikhain Learning [...]
0 views
Grade 9 English | History In Two Perspectives : Re-Telling Narratives
Second Quarter | Week 6 Grade 9 English | Gab To Go Topic: History in Two Perspectives: [...]
3 views
Grade 2 English | Words Related to Sleeping | Epol Apple
Second Quarter | Week 6 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Words Related to Sleeping Learning [...]
1 views
Kindergarten | Produktong Sariling Atin | ATBP
Third Quarter | Week 4 Kindergarten | ATBP Topic: Produktong Sariling Atin Learning [...]
1 views
Kindergarten | Kuwentong Pambata: Bakawan | KUWENTONG PAMBATA
Third Quarter | Week 4 Kindergarten | KUWENTONG PAMBATA Topic: Love for the Environment; [...]
7 views
Kindergarten | Pag-aaral nang Mabuti | ATBP
Third Quarter | Week 3 Kindergarten | ATBP Topic: Pagaaral nang Mabuti Learning [...]
5 views
Kindergarten | Tiwala sa Sarili: Lahat ay may Kakayanan Kahit may Kapansanan | ATBP
Third Quarter | Week 3 Kindergarten | ATBP Topic: Tiwala sa Sarili Learning [...]
5 views
Kindergarten | Pagiging Responsible | ATBP
Third Quarter | Week 3 Kindergarten | ATBP Topic: Pagiging Responsible Learning [...]
5 views
Kindergarten | Months of the Year  | Teacher Celine
Third Quarter | Week 1 Kindergarten | Teacher Celine Topic: Months of the Year Learning [...]
6 views
Kindergarten | Tiwala sa Sarili | ATBP
Third Quarter | Week 3 Kindergarten | ATBP Topic: Tiwala sa Sarili Learning [...]
8 views

Page 1 of 134

Leave a Reply