Kindergarten | Ang Kaarawan ni Jenny | Kwentoons

Kindergarten | Ang Kaarawan ni Jenny | Kwentoons

First Quarter | Week 7
Second Quarter | Week 2

Kindergarten | Kwentoons

Topic: Nakikilala ang pangunahing emosyon

Learning Competency: Nakikilala ang mga pangunahing emosyon (tuwa, takot, galit, at lungkot) (SEKPSE-00-11)

You may also like

Grade 10 AP | Globalization | Salam
Second Quarter | Week 6 Grade 10 AP | Salam Topic: Globalization Learning [...]
0 views
Grade 6 Filipino | PANIPI’T KUWIT | Alikabuk
Second Quarter | Week 6 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: PANIPI’T KUWIT Learning Competency: [...]
4 views
Grade 4 AP | Biodiversity in the Philippine Forest | Puno ng Buhay
Second Quarter | Week 6 Grade 4 AP | Puno ng Buhay Topic: Biodiversity in the Philippine Forest [...]
2 views
Grade 3 Science | Ecosystem 2 | Puno ng Buhay
Second Quarter | Week 6 Grade 3 Science | Puno ng Buhay Topic: Ecosystem 2 Learning [...]
1 views
Extracurricular | UKIT | Class Project
Second Quarter | Week 6 Extracurricular | Class Project Topic: UKIT Learning Competency:
3 views
Extracurricular | Basketball Part 2 | Basta Sports
Second Quarter | Week 6 Extracurricular | Basta Sports Topic: Basketball Part 2 Learning Competency:
3 views
Extracurricular | Cheese | Why Not?
Second Quarter | Week 6 Extracurricular | Why Not? Topic: Cheese Learning Competency:
4 views
Extracurricular | Easy Art | Art Jam
Second Quarter | Week 6 Extracurricular | Art Jam Topic: Easy Art Learning Competency:
2 views
Grade 9 English | Drama vs. Theater | Carlos’ Blog
Second Quarter | Week 6 Grade 9 English | Carlos' Blog Topic: Drama vs. Theater Learning [...]
2 views
Grade 9 Math | How to Add and Subtract Radicals | Team Lyqa
Second Quarter | Week 6 Grade 9 Math | Team Lyqa Topic: How to Add and Subtract Radicals [...]
4 views
Grade 7 Science | Organization in an Ecosystem | Agham Aralin
Second Quarter | Week 6 Grade 7 Science | Agham Aralin Topic: Organization in an Ecosystem [...]
2 views
Grade 5 English | Elements of a short story | Carlos’ Blog
Second Quarter | Week 6 Grade 5 English | Carlos' Blog Topic: Elements of a short story [...]
1 views

Page 1 of 100

Leave a Reply