Grade 9 Filipino | Salitang may parehong baybay ngunit magkaiba ang bigkas, diin, at kahulugan | Alikabuk

Grade 9 Filipino | Salitang may parehong baybay ngunit magkaiba ang bigkas, diin, at kahulugan | Alikabuk

Second Quarter | Week 7

Grade 9 Filipino | Alikabuk

Topic: 
Salitang may parehong baybay ngunit magkaiba ang bigkas, diin, at kahulugan

Learning Competency: Naipaliliwanag ang mga salitang di lantad ang kahulugan batay sa konteksto ng pangungusap. (F9PT -IId -47)

You may also like

Grade 9 Science | Volcanoes | Sineskwela
Third Quarter | Week 1 Grade 9 Science | Sineskwela Topic: Volcanoes Learning [...]
2 views
Grade 9 English | Primary and Secondary Sources | Gab To Go
Third Quarter | Week 3 Grade 9 English | Gab To Go Topic: Primary and Secondary Sources [...]
0 views
Grade 9 Filipino | Points of View | Pahina
Third Quarter | Week 3 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Points of View Learning Competency: [...]
0 views
Grade 9 Science | SINESKWELA: PAGBABAGO NG KLIMA | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 9 Science | Sineskwela Topic: PAGBABAGO NG KLIMA Learning [...]
3 views
Grade 9 English | Research | Gab To Go
Third Quarter | Week 3 Grade 9 English | Gab To Go Topic: Research Learning [...]
2 views
Grade 9 Filipino | TeamLyqa: Points of View | Team Lyqa
Third Quarter | Week 3 Grade 9 Filipino | Team Lyqa Topic:Team Lyqa: Points of View Learning [...]
4 views
Grade 9 Filipino | Stardust | TeamLyqa
Third Quarter | Week 3 Grade 9 Filipino | TeamLyqa Topic: Stardust Learning [...]
6 views
Grade 9 Filipino | Stardust | TeamLyqa
Third Quarter | Week 3 Grade 9 Filipino | TeamLyqa Topic: Stardust Learning [...]
4 views
Grade 9 Math | Proof: Rhombus Diagonals are Perpendicular Bisectors | Khan Academy
Third Quarter | Week 3 Grade 9 Math | Khan Academy Topic: Proof: Rhombus Diagonals are [...]
3 views
Grade 9 Math | Proof: Diagonals of a Parallelogram | Khan Academy
Third Quarter | Week 3 Grade 9 Math | Khan Academy Topic: Proof: Diagonals of a Parallelogram [...]
2 views
Grade 9 English | Validating Sources | Gab To Go
Third Quarter | Week 3 Grade 9 English | Gab To Go Topic: Validating Sources Learning [...]
4 views
Grade 9 Science | Climate and Forests | Puno ng Buhay
Third Quarter | Week 3 Grade 9 Science | Puno ng Buhay Topic: Climate and Forests Learning [...]
4 views
12374

Page 1 of 74

Leave a Reply