Grade 9 Filipino | Discover Israel | Travel Time

Grade 9 Filipino | Discover Israel | Travel Time

Third Quarter | Week 7

Grade 9 Filipino | Travel Time

Topic: Discover Israel

Learning Competency: Naiisa-isa ang kultura ng Kanluraning Asyano mula sa mga akdang pampanitikan nito. (F9PB-IIIi-j-55)

You may also like

Grade 9 AP | Pagsisimula ng Negosyo | Negosyo Ko, Asenso Ko
Fourth Quarter | Week 5 Grade 9 AP| Negosyo Ko, Asenso Ko Topic: Pagsisimula ng Negosyo [...]
0 views
Grade 9 AP | Ang Bantay ni Magayon | Mukha
Fourth Quarter | Week 4 Grade 9 AP | Mukha Topic: Ang Bantay ni Magayon Learning [...]
10 views
Grade 9 AP | Mangangaso | Mukha
Fourth Quarter | Week 4 Grade 9 AP | Mukha Topic: Mangangaso Learning Competency: Nasusuri ang [...]
0 views
Grade 9 Filipino | Writing Effective Paragraphs | Constel
Fourth Quarter | Week 4 Grade 9 Filipino | Constel Topic: Writing Effective Paragraphs Learning [...]
4 views
Grade 9 AP | Gapas : Farmers in Pandi, Bulacan | Class Project
Fourth Quarter | Week 4 Grade 9 AP | Class Project Topic: Gapas : Farmers in Pandi, Bulacan [...]
1 views
Grade 9 Filipino | Creative Writing | In Service Training On Air
Fourth Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 9 Filipino | In Service Training On Air Topic: Creative [...]
2 views
Grade 9 AP |  AQUACULTURE | Agricoolture
Fourth Quarter | Week 3 Grade 9 AP | Agricoolture Topic: AQUACULTURE Learning [...]
7 views
Grade 9 AP | Horticulture 1 | Agricoolture
Fourth Quarter | Week 3 Grade 9 AP | Agricoolture Topic: Horticulture Learning Competency: [...]
5 views
Grade 9 Science | Collisions | Constel
Fourth Quarter | Week 3 Grade 9 Science | Constel Topic: Collisions Learning Competency: Relate [...]
1 views
Grade 9 Science | Conservation of Energy | K-High Science
Fourth Quarter | Week 4 Grade 9 Science | K-High Science Topic: Conservation of Energy Learning [...]
14 views
Grade 9 English | Philippine Theater Forms | Carlos’ Blog
Fourth Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 9 English | Carlos' Blog Topic: Philippine Theater Forms [...]
3 views
Grade 9 AP | Innovation | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 2 Grade 9 AP | Agri Tayo Dito Topic: Innovation Learning [...]
9 views
12392

Page 1 of 92