Grade 8 Filipino | Writing for Animation | Tuldok

Grade 8 Filipino | Writing for Animation | Tuldok

Third Quarter | Week 2 | Week 4

Grade 8 Filipino| Tuldok

Topic: 
Writing for Animation

Learning Competency: Naisusulat nang wasto ang isang dokumentaryong panradyo (F8PU -IIId – e -31)

You may also like

Grade 3 AP | Pampanga’s Panecillos De San Nicolas | Local Legends
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 1 | Week 4 Grade 3 AP | Local Legends Topic: [...]
8 views
Grade 8 Filipino | History in Two Perspectives: Re-Telling Narratives | Gab To Go
Second Quarter | Third Quarter | Week 3 | Week 5 | Week 6 Grade 8 Filipino | Gab To Go [...]
10 views
Extracurricular | Batangas Adventure | Matanglawin
Second Quarter | Week 6 Third Quarter | Week 6 Extracurricular | Matanglawin Topic: Batangas [...]
16 views
Kindergarten | Pagiging Makabayan | ATBP
Second Quarter | Week 2 Third Quarter | Week 4 Kindergarten | ATBP Topic: Pagiging Makabayan [...]
18 views
Parent-Teacher Activity Time | Paano gamitin ang paglalaro sa pag-aaral ng mga leaners with disabilities | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
15 views
Parent-Teacher Activity Time | Ang Pagiging Katuwang sa Pagbabasa sa Elementarya | Bayan E-Skwela
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 | Week 7 Parent-Teacher [...]
52 views
Grade 1 Math | Subtraction with Checking | Mathtinik
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 7 Grade 1 Math | Mathtinik Topic: Subtraction with [...]
46 views
Grade 8 Science | Earth’s Atmosphere: Cyclone, Typhoon, Hurricane | Sineskwela
Second Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 8 Science | Sineskwela Topic: Earth's Atmosphere: [...]
41 views
Extracurricular | Zamboanga | G Diaries
Second Quarter |  Week 3 Third Quarter | Week 2 Extracurricular | G Diaries Topic: Zamboanga [...]
6 views
Grade 9 AP | Sistema ng Bilihan | Ekonomiks
Second Quarter | Week 4 | Week 5 | Week 6 Third Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 4 | Week 5 [...]
74 views
Grade 8 Filipino | Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
Second Quarter | Week 3 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at [...]
33 views
Parent-Teacher Activity Time | Edukasyon sa Bagong Normal: Ano-Ano ang mga dapat asahan? | Bayan E-Skwela
First Quarter | Week 1 | Week 6 Second Quarter | Week 1 | Week 6 Third Quarter | Week 5 [...]
47 views

Page 72 of 88

Leave a Reply