Grade 8 Filipino | Pagsang-ayon O Di-Pagsang-ayon | Alikabuk

Grade 8 Filipino | Pagsang-ayon O Di-Pagsang-ayon | Alikabuk

Second Quarter | Week 2 | Week 7
Fourth Quarter | Week 7

Grade 8 Filipino | Alikabuk

Topic:
 Pagsang-ayon O Di-Pagsang-ayon

Learning Competency:
 Nakapaglalahad sa paraang pasulat ng pagsang-ayon at pagsalungat sa isang argumento; Nagagamit ang mga hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungat sa paghahayag ng opinyon. (F8PU-IIc-d-25)

You may also like

Grade 4 Science | Square-Foot Vegetable Gardening | Agricoolture
Second Quarter | Week 7 Grade 4 Science | Agricoolture Topic: Square-Foot Vegetable Gardening [...]
3 views
Grade 4 Filipino | Sa Madaling Salita | Alikabuk
Second Quarter | Week 7 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Sa Madaling Salita Learning [...]
3 views
Extracurrcular | Lola Basyang: Natalia | Hirayamanawari
Second Quarter | Week 4 Extracurrcular | Hirayamanawari Topic: Lola Basyang: Natalia Learning [...]
17 views
Grade 1 AP | Tiktaktok at Pikpakbum | Kuwentong Pambata
Second Quarter | Week 4 Grade 1 AP | Kuwentong Pambata Topic: Tiktaktok at Pikpakbum Learning [...]
8 views
Kindergarten | Alpabetong Filipino | Wikaharian
Second Quarter | Week 4 Kindergarten | Wikaharian Topic: Alpabetong Filipino Learning [...]
6 views
Grade 7 Science | Cell Parts and Functions | K-Hub
Second Quarter | Week 4 Grade 7 Science | K-Hub Topic: Cell Parts and Functions Learning [...]
10 views
Grade 3 Filipino | Jomel at Baut | Alikabuk
Second Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Jomel at Baut Learning Competency: [...]
19 views
Grade 3 Science | Grouping Animals | Sineskwela
Second Quarter | Week 3 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Grouping Animals Learning [...]
17 views
Extracurricular | Ang Kulay Indigo | Hirayamanawari
Second Quarter | Week 1 Extracurricular | Hirayamanawari Topic: Ang Kulay Indigo Learning Competency:
40 views
Extracurricular | Lola Basyang (Benjamin) | Hirayamanawari
Second Quarter | Week 1 Extracurricular | Hirayamanawari Topic: Lola Basyang (Benjamin) [...]
17 views
Extracurricular | Kwento ni Lola Basyang: Ang Gwapong Sastre | Hirayamanawari
Second Quarter | Week 2  Extracurricular | Hirayamanawari Topic: Lola Basyang
18 views
Extracurricular | Lumang Tanghalan | Hirayamanawari
Second Quarter | Week 1 | Week 3 Extracurricular | Hirayamanawari Topic: Lumang Tanghalan [...]
15 views

Page 1 of 168