Grade 8 Filipino | Pagpapatuloy sa kuwento: Impeng Negro | Pahina

Grade 8 Filipino | Pagpapatuloy sa kuwento: Impeng Negro | Pahina

Second Quarter | Week 4

Grade 8 Filipino | Pahina

Topic: 
Pagpapatuloy sa kuwento: Impeng Negro

Learning Competency: Naiuugnay ang mga kaisipan sa akda sa mga kaganapan sa sarili, lipunan, at daigdig. (F8PB-IIg-h-27)

You may also like

Grade 8 Science | Electric Circuit | Sineskwela
Third Quarter | Week 5 Grade 8 Science | Sineskwela Topic: Electric Circuit Learning [...]
3 views
Grade 8 Science | Electronic Structure of Atoms | Constel
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 8 Science | Constel Topic: Electronic Structure of Atoms [...]
4 views
Grade 8 English | Philippine Komiks | Tipong Pinoy
Third Quarter | Week 3 | Week 5 Grade 8 English | Tipong Pinoy Topic: Philippine Komiks [...]
5 views
Grade 8 Filipino | Story Mountain | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Story Mountain Learning [...]
6 views
Grade 8 Filipino | Story Telling | Gab To Go
Third Quarter | Week 5 Grade 8 Filipino | Gab To Go Topic: Story Telling Learning [...]
5 views
Grade 8 Filipino | Pinoy ang Pananaw | Tipong Pinoy
Third Quarter | Week 4 Grade 8 Filipino | Tipong Pinoy Topic: Pinoy and Pananaw Learning [...]
8 views
Grade 8 Science | Putting Atoms Together  | Constel
Third Quarter | Week 4 Grade 8 Science | Constel Topic: Putting Atoms Together Learning [...]
6 views
Grade 8 Science | The Atom: A View From Within | Constel
Third Quarter | Week 4 Grade 8 Science | Constel Topic: The Atom: A View From Within Learning [...]
2 views
Grade 8 Filipino | Points of View | Pahina
Third Quarter | Week 4 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Points of View Learning Competency: [...]
5 views
Grade 8 English | Manga Goes Worldwide | Travel Time
Third Quarter | Week 4 | Week 5 Grade  8 English | Travel Time Topic: Manga Goes Worldwide [...]
5 views
Grade 8 Science | Molecules in Motion | Constel
Third Quarter | Week 3 Grade 8 Science | Constel Topic: Molecules in Motion Learning [...]
6 views
Grade 8 Math | Geometry proof problem: congruent segments | Khan Academy
Third Quarter | Week 6 Grade 8 Math | Khan Academy Topic: Geometry proof problem: congruent [...]
2 views
12377

Page 1 of 77

Leave a Reply