Grade 8 Filipino | Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at Salome | Pahina

Grade 8 Filipino | Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at Salome | Pahina

Second Quarter | Week 3
Grade 8 Filipino | Pahina
Topic: Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at Salome (Part 2)
Learning Competency: Naipaliliwanag nang maayos ang pansariling kaisipan, pananaw, opinyon at saloobin kaugnay ng akdang tinalakay. (F8PS-IIg-h-28)

You may also like

Grade 8 Science | Ang mga Atom at Molecules | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 8 Science | Sineskwela Topic: Atoms and Molecules Learning [...]
2 views
Grade 8 AP | Epekto ng Unang Yugto ng Imperyalismo | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 3 Grade 8 AP | Ser Ian's Class Topic: Epekto ng Unang Yugto ng [...]
3 views
Grade 8 AP | Unang Yugto ng Imperyalismo | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 3 Grade 8 AP | Ser Ian's Class Topic: Unang Yugto ng Imperyalismo Learning [...]
3 views
Grade 8 AP | Panahon ng Panggagalugad | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 3 Grade 8 AP | Ser Ian's Class Topic: Panahon ng Panggagalugad Learning [...]
3 views
Grade 8 Math | Congruent triangles and SSS | Congruence | Geometry | Khan Academy
Third Quarter | Week 3 Grade 8 Math | Khan Academy Topic: Congruence Learning Competency: [...]
2 views
Grade 8 Filipino | Kaingin | Salam
Third Quarter | Week 3 Grade 8 Filipino | Salam Topic: Kaingin Learning Competency: Naiuugnay [...]
3 views
Grade 8 Math  | Congruent triangles and SSS | Congruence | Geometry | Khan Academy
Third Quarter | Week 3 Grade 8 Math | Congruent triangles and SSS | Congruence | Geometry | [...]
3 views
Grade 8 Math | Other triangle congruence postulates | Khan Academy
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Math | Khan Academy Topic: Other triangle congruence postulates [...]
2 views
Grade 8 Science | Phases of Matter | Constel
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 8 Science | Constel Topic: Phases of Matter Learning [...]
4 views
Grade 8 Filipino | Single Bar Graphs | Mathdali
Third Quarter | Week Grade 8 Filipino | Mathdali Topic: Single Bar Graphs Learning [...]
4 views
Grade 8 Math | Congruence | Khan Academy
Third Quarter | Week 3 Grade 8 Math | Khan Academy Topic: Congruence Learning [...]
8 views
Grade 8 Filipino | Globalization | Salam
Third Quarter | Week 3 Grade 8 Filipino | Salam Topic: Globalization Learning [...]
2 views
12374

Page 1 of 74

2 Responses

Leave a Reply