Grade 8 Filipino | Pagbibigay ng Sariling Palagay | Alikabuk

Grade 8 Filipino | Pagbibigay ng Sariling Palagay | Alikabuk

Second Quarter | Week 7

Grade 8 Filipino | Alikabuk

Topic: 
Pagbibigay ng Sariling Palagay

Learning Competency: Naipahahayag ang pangangatuwiran sa napiling alternatibong solusyon o proposisyon sa suliraning inilahad sa tekstong binasa. (F8PB-IIe-f-25)

You may also like

Grade 8 Science | Phases of Matter | Constel
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 8 Science | Constel Topic: Phases of Matter Learning [...]
1 views
Grade 8 Filipino | Single Bar Graphs | Mathdali
Third Quarter | Week Grade 8 Filipino | Mathdali Topic: Single Bar Graphs Learning [...]
0 views
Grade 8 Math | Congruence | Khan Academy
Third Quarter | Week 3 Grade 8 Math | Khan Academy Topic: Congruence Learning [...]
7 views
Grade 8 Filipino | Globalization | Salam
Third Quarter | Week 3 Grade 8 Filipino | Salam Topic: Globalization Learning [...]
2 views
Grade 8 English | Literary Theory: Literature as Mirror | In-Service Training On Air
Third Quarter | Week 1 Grade 8 English | In-Service Training On Air Topic: Literary Theory: [...]
2 views
Extracurricular | Samar | G Diaries
Second Quarter | Week 7 Extracurricular | G Diaries Topic: Samar Learning Competency: [...]
6 views
Extracurricular | Benguet’s Blacksmith | Local Legends
Second Quarter | Week 7 Extracurricular |  Local Legends Topic: Benguet's Blacksmith Learning [...]
4 views
Extracurricular | Pre-Production | Animahenasyon
Second Quarter | Week 7 Extracurricular | Animahenasyon Topic: From Lines to Life [...]
4 views
Grade 3 Science | Protecting the Environment | Agos
Second Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Agos Topic: Protecting the Environment Learning [...]
9 views
Grade 8 English | Pre-Production | From Lines to Life
Third Quarter | Week 2 Grade 8 English | From Lines to Life Topic: Pre-Production Learning [...]
12 views
Grade 8 Filipino | Primary and Secondary Sources | Gab To Go
Third Quarter | Week 2 Grade 8 Filipino | Gab To Go Topic: Primary and Secondary Sources [...]
3 views
Grade 8 English | Writing for Animation | From Lines to Life
Third Quarter | Week 2 Grade 8 English | From Lines to Life Topic: Writing for Animation [...]
5 views
12373

Page 1 of 73

Leave a Reply