Grade 8 AP | Imperyalismong Kanluranin: Panahon ng Transpormasyon | Ser Ian’s Class

Grade 8 AP | Imperyalismong Kanluranin: Panahon ng Transpormasyon | Ser Ian’s Class

Third Quarter | Week 7

Grade 8 AP | Ser Ian’s Class

Topic: Imperyalismong Kanluranin: Panahon ng Transpormasyon

Learning Competency: Naipapahayag ang pagpapahalaga sa pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at iba’t ibang bahagi ng daigdig. (AP8PMD-IIIi-10)

You may also like

Graded 8 Science | Kingdom of Animals | K-Hub
Fourth Quarter | Week 4 Graded 8 Science | K-Hub Topic: Kingdom of Animals Learning [...]
13 views
Extracurricular | Waste | I Got It
Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 5 Extracurricular | I Got It Topic: Waste Learning [...]
17 views
Grade 8 Science | Cell Division Part 1 | K-Hub
Fourth Quarter | Week 2 Grade 8 Science | K-Hub Topic: Cell Division Part 1 Learning [...]
10 views
Grade 8 Science | Ecosystems , Biodiversity and Habitat | Puno ng Buhay
Fourth Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 8 Science | Puno ng Buhay Topic: Ecosystems, [...]
7 views
Grade 8 English | Research | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 5 Grade 8 English | Gab To Go Topic: Research Learning Competency: [...]
4 views
Grade 8 English | How to Speak in Public | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 6 |Week 7 Grade 8 English | Team Lyqa Topic: How to Speak in Public [...]
7 views
Grade 8 Science | Cell Division Part 2 | K-Hub
Fourth Quarter | Week 2 Grade 8 Science | K-Hub Topic: Cell Division Part 2 Learning [...]
35 views
Grade 8 Math | Paano gamitin ang mga probability rules sa pagsagot ng probability | Numberbender
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Math | Numberbender Topic: Paano gamitin ang mga probability [...]
6 views
Grade 8 Math | Probability on Independent and Dependent Events | Numberbender
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Math | Numberbender Topic: Probability on Independent and [...]
7 views
Grade 8 Filipino | Karaniwan at di Karaniwang Ayos ng Pangungusap | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Karaniwan at di Karaniwang Ayos ng [...]
13 views
Grade 8 Science | Bringing Order To Biodiversity | K-Hub
Fourth Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 8 Science | K-Hub Topic: Bringing Order To Biodiversity [...]
11 views
Grade 8 AP | Political Ideologies | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 8 AP | Ser Ian's Class Topic: Political Ideologies [...]
8 views

Page 3 of 94

Leave a Reply