Grade 8 AP | Imperyalismong Kanluranin: Panahon ng Transpormasyon | Ser Ian’s Class

Grade 8 AP | Imperyalismong Kanluranin: Panahon ng Transpormasyon | Ser Ian’s Class

Third Quarter | Week 7

Grade 8 AP | Ser Ian’s Class

Topic: Imperyalismong Kanluranin: Panahon ng Transpormasyon

Learning Competency: Naipapahayag ang pagpapahalaga sa pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at iba’t ibang bahagi ng daigdig. (AP8PMD-IIIi-10)

You may also like

Grade 8 Science | The Good In Diversity | Mi Isla
Fourth Quarter | Week 5 Grade 8 Science | Mi Isla Topic: The Good In Diversity Learning [...]
12 views
Grade 8 Science | Biodiversity and Habitat | K-Hub
Fourth Quarter | Week 5 Grade 8 Science | K-Hub Topic: Biodiversity and Habitat Learning [...]
6 views
Grade 8 English | Basic Elements, Features and Objectives of a Narrative | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 5 Grade 8 English | Gab To Go Topic: Basic Elements, Features and [...]
12 views
Grade 8 Filipino | Creative Writing | In Service Training On Air
Fourth Quarter | Week 4 | Week 6 Grade 8 Filipino | In Service Training On Air Topic: Creative [...]
15 views
Grade 8 Science | Factoring in Mendel and Human Genetics | K-Hub
Fourth Quarter | Week 3 Grade 8 Science | K-Hub Topic: Factoring in Mendel and Human Genetics [...]
24 views
Grade 8 Filipino | Akda: “Elias at Salome” | Pahina
Fourth Quarter | Week 3 Grade 8 FIlipino | Pahina Topic: Akda: "Elias at Salome" Learning [...]
23 views
Grade 8 Science | Mendelian & Non-Mendelian Inheritance | K-Hub
Fourth Quarter | Week 3 Grade 8 Science | K-Hub Topic: Mendelian & Non-Mendelian [...]
8 views
Grade 8 Science | Inheritance and Variation | Puno ng Buhay
Fourth Quarter | Week 3 Grade 8 Science  | Puno ng Buhay Topic: Inheritance and Variation [...]
8 views
Grade 8 English | Validating Sources | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 3 Grade 8 English | Gab To Go Topic: Validating Sources Learning [...]
10 views
Grade 8 Filipino | Ang Lihim na Kabanata Part 2 | Pahina
Fourth Quarter | Week 3 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Akda: “Elias at Salome” Learning [...]
70 views
Grade 8 English | Primary and Secondary Sources | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 3 Grade 8 English | Gab To Go Topic: Primary and Secondary Sources [...]
11 views
Grade 8 Filipino | Akda: “Elias at Salome” | Pahina
Fourth Quarter | Week 3 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Ang Lihim na Kabanata Part 2 Learning [...]
7 views

Page 2 of 94

Leave a Reply