Grade 8 AP | Imperyalismong Kanluranin: Panahon ng Transpormasyon | Ser Ian’s Class

Grade 8 AP | Imperyalismong Kanluranin: Panahon ng Transpormasyon | Ser Ian’s Class

Third Quarter | Week 7

Grade 8 AP | Ser Ian’s Class

Topic: Imperyalismong Kanluranin: Panahon ng Transpormasyon

Learning Competency: Naipapahayag ang pagpapahalaga sa pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at iba’t ibang bahagi ng daigdig. (AP8PMD-IIIi-10)

You may also like

Grade 1 English | Places in the Community | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Places in the [...]
28 views
Grade 3 English | Noting Details Regarding Plot | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 3 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Noting Details Regarding Plot [...]
40 views
Grade 8 Science | Hope | Mi Isla
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Science | Mi Isla Topic: Hope: Human Impact on Ecosystem [...]
70 views
Grade 8 Science | Ecosystems | Puno ng Buhay
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Science | Puno ng Buhay Topic: Ecosystems Learning Competency: [...]
13 views
Grade 8 Science | Climate Change | Puno ng Buhay
Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Science |  Puno ng Buhay Topic: Climate Change Learning [...]
3 views
Grade 8 Math | Paggamit ng Probability Rules sa Pagsagot ng Probability | Numberbender
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Math | Numberbender Topic: Paggamit ng Probability Rules sa [...]
20 views
Grade 8 Science | Recap | Puno ng Buhay
Fourth Quarter | Week 6 Grade 8 Science | Puno ng Buhay Topic: Recap Learning [...]
9 views
Grade 10 Filipino | Deconstruction | In-Service Training On Air
Fourth Quarter | Week 6 Grade 10 Filipino | In-Service Training On Air Topic: Deconstruction [...]
27 views
Grade 8 English | Communication Process | Constel
Fourth Quarter | Week 6 | Week 7 Grade 8 English | Constel Topic: Communication Process [...]
13 views
Grade 8 Math | Understanding Probability | Generation Math
Fourth Quarter | Week 6 Grade 8 Math | Generation Math Topic: Understanding Probability [...]
11 views
Grade 8 Filipino | Writing Poetry | Constel
Fourth Quarter | Week 6 Grade 8 Filipino | Constel Topic: Writing Poetry Learning [...]
26 views
Grade 10 English | Research | Gab To Go
Third Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 English | Gab To Go Topic: Research [...]
20 views
12394

Page 1 of 94

Leave a Reply