Grade 7 Science | Light, Sound, and Color | Constel

Grade 7 Science | Light, Sound, and Color | Constel

Third Quarter | Week 5

Grade 7 Science | Constel

Topic: Light, Sound, and Color

Learning Competency: Explain color and intensity of light in terms of its wave characteristics.

You may also like

Grade 7 AP | Kalagayan at Gampanin ng mga Kababaihan sa ASYA | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kalagayan at Gampanin ng mga [...]
1 views
Grade 10 Science | Kinetic Molecular Theory of Gases | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 3 Grade 10 Science | Khan Academy Topic:  Learning Competency: Explains [...]
8 views
Grade 7 Math | Pagagawa ng Histogram at Ogive | Numberbender
Fourth Quarter | Week 4 Grade 7 Math | Numberbender Topic: Pagagawa ng Histogram at Ogive [...]
2 views
Grade 7 AP | Unang digmaang pandaigdig: Pagpasok ng USA sa World War 1 at paglaganap nito sa daigdig | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 3 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG: PAGPASOK [...]
4 views
Grade 7 English | Reading you Readings | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 3 Grade 7 English | Team Lyqa Topic: Reading you Readings Learning [...]
1 views
Grade 7 Math | Paggawa ng Frequency Distribution Table | Numberbender
Fourth Quarter | Week 3 Grade 7 Math | Numberbender Topic: Paggawa ng Frequency Distribution [...]
2 views
Grade 7 Math | Categorical vs Quantitative Data | Numberbender
Fourth Quarter | Week 3 Grade 7 Math | Numberbender Topic: Categorical vs Quantitative Data [...]
4 views
Grade 4 Math | Conversion of Measurement | Mathdali
Third Quarter | Week 7 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Conversion of Measurement Learning [...]
8 views
Grade 10 English | Literary Theory: Marxism | In-Service Training On Air
Third Quarter | Week 7 Grade 10 English | In-Service Training On Air Topic: Literary Theory: [...]
8 views
Grade 9 Filipino | Discover Israel | Travel Time
Third Quarter | Week 7 Grade 9 Filipino | Travel Time Topic: Discover Israel Learning [...]
12 views
ALS | Episode 21 | Kumikitang Kabuhayan
Third Quarter | Week 7 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 21 Learning Competency:
9 views
Grade 10 Filipino | Damdamin ng Akda | Pahina
Third Quarter | Week 7 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Damdamin ng Akda Learning Competency: [...]
9 views
12390

Page 1 of 90