Grade 7 Science | Light: An Em Wave | Constel

Grade 7 Science | Light: An Em Wave | Constel

Third Quarter | Week 5

Grade 7 ScienceConstel

Topic: Light: An Em Wave

Learning Competency: Explain color and intensity of light in terms of its wave characteristics.

You may also like

Grade 7 Math | Statistics | K-High Math
Fourth Quarter | Week 1 Grade 7 Math | K-High Math Topic: Statistics Learning Competency: Poses [...]
5 views
Grade 7 Science | Biofuels | Sineskwela
Fourth Quarter  | Week 1 | Week 2 Grade 7 Science | Sineskwela Topic: Biofuels Learning [...]
2 views
Grade 3 English | Inference and Conclusion | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! [...]
2 views
Grade 9 Math | Proving Pythagoras | Generation Math
Third Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 1 Grade 9  Math | Generation Math Topic: Proving [...]
2 views
Grade 7 Filipino | Ang Lihim na Kabanata Part 1 | Pahina
Fourth Quarter | Week 1 Grade 7 Filipino | Pahina Topic: Ang Lihim na Kabanata Part 1 Learning [...]
5 views
Grade 7 AP | Kalagayan at Gampanin ng mga Kababaihan sa ASYA | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kalagayan at Gampanin ng mga [...]
1 views
Grade 10 Science | Kinetic Molecular Theory of Gases | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 3 Grade 10 Science | Khan Academy Topic:  Learning Competency: Explains [...]
9 views
Grade 7 Math | Pagagawa ng Histogram at Ogive | Numberbender
Fourth Quarter | Week 4 Grade 7 Math | Numberbender Topic: Pagagawa ng Histogram at Ogive [...]
2 views
Grade 7 AP | Unang digmaang pandaigdig: Pagpasok ng USA sa World War 1 at paglaganap nito sa daigdig | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 3 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG: PAGPASOK [...]
4 views
Grade 7 English | Reading you Readings | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 3 Grade 7 English | Team Lyqa Topic: Reading you Readings Learning [...]
1 views
Grade 7 Math | Paggawa ng Frequency Distribution Table | Numberbender
Fourth Quarter | Week 3 Grade 7 Math | Numberbender Topic: Paggawa ng Frequency Distribution [...]
2 views
Grade 7 Math | Categorical vs Quantitative Data | Numberbender
Fourth Quarter | Week 3 Grade 7 Math | Numberbender Topic: Categorical vs Quantitative Data [...]
4 views
12390

Page 1 of 90